شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

سومین نشست ماهیانه حلقه مرکزی مرکز برگزار شد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

غروب سه شنبه ، آخرین روز تیرماه 93 ، فرهنگسرای کودک و آینده ، میزبان جمعی صمیمی بود. حلقه مرکزی اعضای حقوقی و حقیقی مرکز مطالعات شما حوالی ساعت 19 گردهم آمدند . تا ضمن تبادل تجربیات از آخرین توانمندیها ، توفیقات و مهارتهای همدیگر مطلع شوند . جلسه با قرائت قرآن آغاز شد و سپس بخشی از اعضای جلسه به فراخور وقت به ارائه روزمه اشخاص و شرکتهای همکار مرکز مطالعات پرداختند. که در حوزه های طراحی داخلی ، طراحی مسجد ، طراحی مدرسه به شیوه اسلامی ، طراحی نمایشگاهی ، ساخت و اجرا و پیمانکاری ، آموزش اسکیس ، پویانمایی و شبیه سازی رایانه ای فضاهای معماری ، طراحی هتل ، طراحی مجموعه مذهبی ، دسته بندی  شده بود. همچنین برخی اعضا به معرفی تالیفات خود در حوزه مدیریت شهری پرداختند.  گفتنی است در پایان ، محفل مذکور در افطاری دوستانه میهمان مدیریت مرکز مطالعات شما بودند.و مراسم در ساعت 22 خاتمه یافت. رایزنی های اعضا پیرامون پروژههای مشترک علمی و اجرایی از اتفاقات جالب و جذاب جلسه سوم بود.

آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 1 مرداد 1393 ، 09:41

Steps to build a shrine in Yazd.

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
More than 8,000 are buried in the shrine in Iran. There are often beautiful architecture.

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 28 تیر 1393 ، 15:15

a buitiful iranian school in mashhad

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

همايش ملي گونه شناسي معماري و سكونت ايراني – اسلامي

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

محل برگزاري: داشگاه ازاد اسلامی مينودشت
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/8/18
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1393/9/4

همايش ملي گونه شناسي معماري و سكونت ايراني – اسلاميمحورهاي همايش:

- معماري و مسكن ايراني اسلامي با رويكرد كاهش مصرف انرژي

- بازسازي مسكن و مجتمع سازي خانه هاي فرسوده

- تقابل تكنولوژي، بوم و سنت در مسكن شهري و روستايي

- معماري ايراني- اسلامي پايدار و ساختمان هاي هوشمند

- مدل هاي موفق احياي مسكن ايراني – اسلامي و زندگي و سلامت

- معماري پايدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبيعي

- معماري ايراني- اسلامي پايدار و سلامت(مادي و معنوي)

- المان هاي شهري و گرافيك محيطي و معماري خياباني(نماي ساختمان) در سيماي شهر ايراني- اسلامي 

- صنعت گردشگري و معماري ايراني- اسلامي

- ظرفيت سازي و مشاركت مردمي و توسعه معماري

- معماري و توسعه و پويايي اقتصادي

اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

محل برگزاري: تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/8/15
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1393/8/20
مهلت ثبت نام: 1393/8/30

اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايداربرخی از محورهاي كنفرانس:

محورهاي شهرسازي وتوسعه پايدار

بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها(

الگوهاي معماري وشهرسازي بومي و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي

- المان هاي شهري و محورهاي مرتبط

طراحي شهري ،نماهاي شهري وامنيت رواني

مهندسي معماري و توسعه پايدار:

مصالح و فن آوري هاي نوين در معماري

معماري و هويت شهري

- معماري پايدار

- معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري

روشها و فناوريهاي نو در در معماري

انرژي هاي نو در معماري

معماري خياباني

گرافيك شهري

- معماري ومحيط زيست

- معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند

- معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي

- معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند

معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي

- نمودهاي معماري سنتي و اسلامي در معماري و شهرسازي منطقه

- الگوهاي معماري بومي

- معماري منظر

محورهاي مديريت وبرنامه ريزي شهري

ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري

تعامل در فضاي شهري

روانشناسي محيطي

- طراحي وفضاهاي شهري

بهسازي و نوسازي شهري

- نماهاي شهري

محورهاي محيط زيست شهرياولين كنگره بين المللي افق هاي جديد در معماري و شهرسازي

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

برگزار کننده: دانشگاه تربيت مدرس دانشكده هنر و معماري
محل برگزاري: تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش خلاصه مقاله

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال چکیده: 1393/5/20
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: 1393/6/30
مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/7/1
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1393/8/20

اولين كنگره بين المللي افق هاي جديد در معماري و شهرسازيمحورهاي كنگره:


 معماري و شهرسازي ايراني اسلامي-

-  مباني نظري اسلام در معماري
-  نمود انسان ايراني در جلوه‌هاي بصري
-  بايدها و نبايدهاي معماري اسلامي ايراني
-  مباني موجود معماري ايراني
-  ابعاد پنهان معماري در اسلام
-  آسيب‌شناسي مباني نظري موجود
-  آرمان‌شهر اسلامي
-   حقوق شهروندي از ديدگاه اسلام
-  جايگاه و  تأثير تفكر اسلامي در معماري و شهرسازي
-  نقش وقف، امنيت، عدالت در شهر اسلامي
-  مباني زيبايي‌شناسي در شهر اسلامي
-  نقش اسلام و آموزه‌هايي ديني در طراحي فضاهاي شهري
- تجلي تفكر شيعي در تزئينات معماري و شهرسازي
-  تجلي كالبدي مفاهيم معنوي اسلامي در شهر و فضاهاي شهري

 هوش مصنوعي و روش هاي نوين طراحي
-  داده پردازي در معماري
-  معماري تعاملي
-  رايانه ابزاري براي ساخت
-  معماري هوشمند
-  معماري ديجيتال
-  معماري پارامتريك
-  رايانه ابزاري براي طراحي

  انرژي، معماري و شهرسازي پايدار
-  معماري و شهرسازي پايدار
-   ضوابط فني و استانداردها
-  نوآوري و چالش‌هاي پيش رو
-   شهر پايدار اسلامي
-   تكنولوژي و پايداري ساختمان
-   كاربرد مصالح نوين
-  مديريت انرژي
-  مردم و پايداري اجتماعي
-   بررسي تطبيقي مؤلفه‌هاي توسعه پايدار و شهر اسلامي
-  راهكارهاي نظارت خودكار

 مديريت و برنامه ريزي
-  مديريت استراتژيك
-   روش ها، فنون و متودولوژي
-   سيستم هاي اطلاعات مديريت پروژه
-  سازماندهي پروژه
-   ابزارهاي مديريت
-  مديريت و برنامه ريزي پايدار
-   مديريت شهري
-   بررسي مقررات ملي ساختمان بر اساس الگوهاي اسلامي
-   الگوهاي مديريت اسلامي پايدار
-    اصول و مقررات پيمان
-   مهندسي ارزش
-  نظارت و ارتقاي كيفيت
-    مديريت كاربري و احياي بافت‌هاي تاريخي
-  مديريت شهر الكترونيك
-   مديريت بحران

  معماري منظر و هنرهاي محيطي
-  جلوه هاي نو در معماري منظر
-   چشم انداز شهر
-   منظر فرهنگي و بافت هاي تاريخي
-   ميراث فرهنگي و بافت‌هاي فرسوده
-   منظر و چشم‌انداز پايدار
-    اكوتوريسم
-   آموزش و منظر شهري
-   شهر و زيباسازي شهر

   معماري، شهرسازي و گردشگري
-  جايگاه گردشگري بومي   
-  گردشگري ديني
-    فرهنگ و گردشگري
-   معماري و شهرسازي اسلامي ايراني و گردشگري
-  گردشگري جهاني
-   معماري و شهرسازي تاريخي و گردشگري
-   معماري و شهرسازي نوين و گردشگري
-  گردشگري و اقتصاد
-   رويكردهاي نوين در گردشگري
-   مديريت گردشگري ايراني اسلامي
 

 

دومين همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري با رويكرد پدافند غير عامل در معماري و شهرسازي

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

دومين همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري با رويكرد پدافند غير عامل در معماري و شهرسازي


برگزار کننده: انجمن علمي پدافند غيرعامل ايران و شركت پنام خط نوين
محل برگزاري: قم
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش خلاصه مقاله

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال چکیده: 1393/8/15
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: 1393/8/24
مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/9/27
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1393/10/10
مهلت ثبت نام: 1393/10/15

دومين همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري با رويكرد پدافند غير عامل در معماري و شهرسازيمحورهاي همايش:

محور ويژه: پدافند غيرعامل در معماري و شهرسازي

- پدافند غيرعامل در معماري و ساختمان

- پدافند غيرعامل در شهرسازي(پدافند شهري)

- آموزش معماري و شهرسازي

- توسعه شهر ايراني، اسلامي، فرهنگ و سنت

- نقش محيط زيست و اقليم در معماري و شهرسازي پايدار

- اقتصاد، توسعه شهري و معماري

- بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در معماري و شهرسازي پايدار

- توسعه شهري پايدار

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 27 تیر 1393 ، 11:17

نخستین همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


نخستین همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری

First National Conference on Research Methods in Urban Planning & Architecture

محل برگزاری: دانشگاه یزد     مدت برگزاری: 2 روز       

زمان برگزاری: 29 و 30 مهر ماه 93

 دبیر همایش: دکتر حمید محمدی


به اطلاع علاقمندان حضور در نخستین همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری می رساند بنا بر تصمیم شورای محترم سیاستگذاری زمان برگزاری همایش به آبان ماه سال جاری تغییر یافت.


محورها و زیرمحورهای همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری

 

مباحث پایه روش های پژوهش

-         مفهوم شناسی در روش های پژوهش (موضوع، هدف، مساله، ضرورت، اهمیت، و ...)

-         فرایند و ساختار پژوهش

آسیب شناسی و ارتقاء کیفی روش های پژوهش در شهرسازی و معماری

-         آسیب شناسی در حوزه آموزش

-         آسیب شناسی در حوزه پژوهش

-         راهبردها و راهکارهای تخصصی کردن روش های پژوهش در شهرسازی و معماری

کاربرد روش ها و فنون پژوهش

-         روش های نوین پژوهش

-         روش های پژوهش و نیازهای معاصر

-         ابزارها، تکنیک ها و فنون نوین پژوهش

-         پارادایم شناسی پژوهش در شهرسازی و معماری

-         روش های پژوهش در شهرسازی و معماری اسلامی

-          روش های پژوهش در حرفه شهرسازی و معماری

نقش، جایگاه و کارکرد پژوهش در شهرسازی و معماری

-         نقش، جایگاه و کارکرد پژوهش در حوزه دانشگاهی

-         نقش، جایگاه و کارکرد پژوهش در حوزه حرفه ای

آموزش روش تحقیق

-         آموزش روش تحقیق در دوره کارشناسی

-         آموزش روش تحقیق در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

2014 Australia Awards for Urban Design

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

Innovative urban projects and policies from across Australia were recognised at the 2014 Australia Award for Urban Design. The Planning Institute of Australia (PIA) hosted the annual awards night on Monday 14 July at the National Portrait Gallery in Canberra, with 2014 Awards patron, Lucy Turnbull AO.

It was a good night for collaborations by landscape architecture practices, with Oculus and Sue Barnsley Design sharing the programs’ major honour – the Award for Delivered Outcome – Large Scale – for their respective projects, New Acton Precinct (ACT) and Prince Alfred Park and Pool (NSW).

Delivered by Oculus with Fender Katsalidis Architects and client Molongo Group, Canberra’s New Acton Precinct was praised by the awards judges as “a precinct of surprise and delight that is a rich place of outstanding quality and design.”

Sue Barnsley Design and Neeson Murcutt Architects have garnered a string of awards for Prince Alfred Park and Pool, created with the City of Sydney. The AAUD14 jury praised the park’s “spatial and ecological sensibility that is contemporary without erasing its Victorian roots.”

Receiving the Policies Programs and Concepts – Small Scale Award was Aspect Studios and CHROFI for The Goods Line. This collaborative scheme for Sydney Harbour Foreshore Authority (NSW) converts a disused historic rail line into a linear public space (think Manhattan’s highly successful High Line project.

CODA Studio in Perth earned two commendations in the policy arena: Policies Programs and Concepts – Large Scale (for their Pilbara Vernacular Handbook done with Landcom, looking at challenges to affordability and diversity of housing stock), and Policies Programs and Concepts – Small Scale, for King’s Square Urban Design Strategy with City of Fremantle and Creating Communities Australia.

See the full list of winners and commendations from 2014 Australia Awards for Urban Design.

The program is supported by the Australian Institute of Landscape Architects (AILA), the Australian Institute of Architects, Consult Australia, Green Building Council of Australia, Property Council of Australia, the Urban Design Forum, and Think Brick (as gold sponsor).

مسجد‌محوری؛ راهكار رسيدن به نمادهای دينی و بومی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

مسجد‌محوری؛ راهكار رسيدن به نمادهای دينی و بومی

 بايد مركز ثقل محله را مسجد بدانيم، اگر مسجد را همه به عنوان مركز ثقل به رسميت بشناسند، می‌توانيم به نمادهای بومی منطبق بر آيين خودمان برسيم و ابتدا در محلات و در سلسله مراتب بعدی در مناطق ديگر شهری و حتی نمادهای فراشهری نيز می‌توانيم تأثيرگذار باشيم.محمدهادی عرفان، مدير دفتر مطالعات اجتماعی معاونت فرهنگی شهرداری مشهد و مدرس دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) و در پاسخ به سؤالی درباره وضعيت نمادهای قرآنی در سطح شهر گفت: عموما معماری و شهرسازی هر تمدنی وضعيت آن تمدن را لو می‌دهد، چرا كه به تعبيری انسان چهار پوست و لباس دارد، يكی پوستش، ديگری لباسش، بعد از آن معماری و شهرسازی‌اش. لباس‌های ما بروز می‌دهند كه ما چه هستيم. به تعبير حضرت علی(ع) لباس هر شخص پرچم اقليم وجود اوست و امروز پرچم‌های اقليم وجودی ما چيزی غير از ما را نشان می‌دهد پس ما تغيير كرديم و اين مقوله نيازمند بازنگری جدی است.

وی در ادامه اظهار كرد: ما نمی‌توانيم در يك گفتمان كاملاً شرعی و مبتنی بر فقه صحبت كنيم ولی تظاهرات معماری و شهرسازی‌مان غيردينی باشد، اينها با هم منافات دارد، اينكه در شهرهای ما چه تهران و چه شهرهای ديگر، نمادهای دينی را يا نمی‌بينيم و يا اگر می‌بينيم تبديل به گفتمان غالب نشده است، جريان‌ساز نيست، اتمسفر نسناخته است، فرهنگ و پارادايم برای ما نساخته است، نشان از همين دارد كه نگاه ما به معماری و شهرسازی هنوز نگاه يك حلقه مهم از يك پارادايم بزرگ دينی نيست.

عرفان تصريح كرد: ما گفتمان‌های متعددی را همزمان در شهر رايج می‌كنيم و اين ناهمخوانی نشان از ناهمخوانی درونی ما دارد، وقتی معماری شهری نفاق را تبليغ می‌كند، وقتی معماری دورويی را ترويج كند، بايد منتظر باشيم كه افراد منافق و دورويی را در جامعه ببينيم يعنی يك بده و بستان بين انسان‌ها و كالبد هست؛ كالبد شهری يك لايه از خود ماست، هر چقدر ما مزور باشيم، منافق باشيم، جاهل باشيم و از طرف ديگر هر قدر عالم باشيم، فاضل باشيم و عميقا به انجام كار درست اعتقاد داشته باشيم، صادق باشيم؛ اينها در معماری ما هم خودش را نشان خواهد داد و يا نشان داده است، اين موارد هميشه بوده و هست.

وی تآكيد كرد: با اين تفسير، تحليل مهندسی فرهنگی سيمای هر شهری تا حدی می‌تواند به ما نشان دهد كه آدم‌های آن شهر چگونه می‌انديشند و زندگی می‌كنند. در شهرهايی كه خانه‌ها بدون نما هستند به شدت با شهرهايی كه نمای خانه‌های آن پرزرق و برق است تفاوت وجود دارد. يعنی اين روحيات افراد همان شهر است.

عرفان اظهار كرد: اكنون مختصات شهری حول نقطه پرگاری است كه غرب به آن می‌گويند مدرسه. آنها در محله‌محوريشان مبنا را بر مدرسه گذاشته‌اند يعنی مركز ثقل اجتماعی و فرهنگی يك محله، مدرسه است و ما به نظرم بايد مركز ثقل محله را مسجد بدانيم، اگر مسجد را همه وطن به عنوان مركز ثقل به رسميت بشناسند، می‌توانيم به نمادهای بومی خودمان منطبق بر آيين خودمان برسيم، ابتدا در محلات، بعد از آن آرام آرام و در سلسله مراتب بعدی در مناطق ديگر شهری، منطقه‌ای، شهری و حتی نمادهای فراشهری نيز می‌توانيم تأثيرگذار باشيم.

اين مدرس دانشگاه افزود: حداقل تا پنچ ـ شش سال پيش گفتمان قالب در مديريت شهری و مخصوصا شهرهای بزرگ كشور، گفتمان از بالا به پايين بود. در رژيم گذشته هم كه كاملا اينطور بود يعنی بزرگ‌ترين پروژه شهری در رژيم گذشته در شهر تهران ميدان آزادی بود كه آن زمان شهياد نام داشت، يك پروژه بزرگ در مقياس ملی و فراملی، نماد شهر شود و نشان دهد كه اينجا يك آدم قدرتمندی يك حكمی صادر كرده است، جدای از مسائل زيبايی‌شناسی آن كه كار فاخر و ارزنده‌ای است، نگاه سياسی معماری اين بوده است و اكنون به نظر من بايد ما به سمت ديگری حركت كنيم.

عرفان ادامه داد: كشور ما يكی از تجلی‌گاه‌های جدی دموكراسی در كشورهای خاورميانه است و بايد معماری ما هم نشان بدهد كه دموكراتيك است بايد از ريز، از جزء و از مردم شروع شود، از پايه و از محله شروع شود نه اينكه ابتدا از رأس شروع شود و از نمادهای حكومتی انتظار داشته باشيم معماری اسلامی را دست بزنند البته كه آنان هم وظايفی دارند و آنان هم بايد برای اين مسئله برنامه ريزی اساسی كنند.

اين پژوهشگر ابراز كرد: يعنی از مردم شروع شود و البته به طور طبيعی در موازات آن يك نقشی هم نهادهای حاكميتی دارند و بايد در نقش خود به خوبی ظاهر شوند، مثلا شما در تهران انتظار داريد كه مصلی، پارلمان، مقر مديران ارشد ملی كشورتان يك حرف‌هايی در معماری داشته باشد، انتظار به جايی است و بايد چنين مطالباتی داشت؛ وقتی پارلمان ما هرم است، مصلی‌مان معماری اشكانی است و اين نشان می‌دهد كه ما در اين نگاه هم موفق نبوديم.

عرفان در پاسخ به پرسش ايكنا كه در بسياری از اوقات شهرداری به عنوان متولی اجرای نمادها در سطح شهر، سفارشی را به هنرمند می‌دهد حال می‌خواهيم بدانيم به نظر شما اين نهاد متولی چقدر می‌تواند در خلق اثر قرآنی و دينی دخل و تصرف داشته باشد؟ گفت: اساسا اول بايد مشخص كنيم خواسته ما از منظر مديريت شهری از يك المان يا نماد شهری چيست، نماد شهری هويت‌ساز نيست، يعنی شما می‌خواهيد چقدر معنا برای اين نماد قائل شويد، ما گاهی اوقات در برخی شهرهای كشور، دهه‌ها بناها و ساخته‌های ارزشمند تاريخی را تخريب كرديم و بعد می‌خواهيم با يك نماد جبران كنيم؛ اين كار نشدنی است مثل اين است كه شما يك بيمار اورژانسی داشته باشيد و بعد بخواهيد با يك مسكن ساده آن را درمان كنيد.

وی افزود: هر چيزی جايگاه خود را دارد، انتظار ما از نماد يك هنرمند مجسمه‌ساز بايد همان نماد مجسمه‌ای باشد، بماند كه خيلی از اين مجسمه‌ها هم نماد نيستند؛ مجسمه اگر قرار باشد رئال باشد و دقيقا به موضوع اشاره كند كه ديگر نماد نيست بلكه مجسمه است، تنديس است و اشاره به مفهوم ندارد و خود مستقيم مفهوم را منتقل می‌كند پس نماد نيست و يك نقش واقعی است.

عرفان در ادامه تأكيد كرد: با اين تعريف بايد ابتدا ببينيم خواسته‌های ما از يك نماد چيست، آيا نسخه ای كه می پيچيم برای آن نماد درست است؛ واقعا آن همه باری كه می خواهيم بر دوش آن نماد، تنديس يا مجسمه به عنوان معنای شهری بگذاريم در پتانسيل آن نماد هست كه آن بار را به دوش بكشد؛ خيلی اوقات اين بار سنگينی می‌كند بر دوش آن نماد و نماد از پس آن تكليفی كه برايش تعيين شد برنمی‌آيد و هويت ما را برنخواهد گرداند؛ اين است كه ما بايد هر چيز را در جای خودش بخواهيم. ما بايد به يك پارادايم و يك اتمسفر و يك فرهنگ برسيم، به يك نقشه راه كامل برسيم و در آن نقشه مشخص باشد جايگاه آن، مجسمه، تنديس و يا نماد شهری كجاست؟

عرفان در پايان خاطرنشان كرد: اگر شما دور تا دور ميدان شهرتان را با سيمای شهری متنوع و بدون هماهنگی ناظر باشيد، آن نماد وسط ميدان خيلی كار ويژه‌ای نمی‌تواند بكند؛ يك حركت مختصری دارد يعنی يك عطر ملايمی درون فضای شهری ايجاد می‌كند اما آن نماد تبديل به يك جريان فرهنگی نخواهد شد.

Tiles: No longer a hard sell

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

Coverings 2014

Sharon McHugh, US Correspondent

Coverings, the largest tile and stone show in North America, held in Las Vegas in April, celebrated a milestone this year - a 25th year anniversary. While this year’s show did not disappoint where new trends and products are concerned, such as advances in digital printing and ventilated facades, the big news for architects was several changes afoot to building codes and standards. With tile and stone use on the rise, these changes will make it easier for specifiers to compare tile and stone’s performance to other surface materials and to evaluate how green these products actually are, something that has been difficult to do. New standards were also announced for evaluating slip resistance, mortars and thin tiles, the latter of which is becoming more prevalent in the marketplace.

Stone and tile usage is on the rise

While improvement in the economy was cited as the number one reason that tile and stone use is on the rise, these materials are also more prevalent because they are being specified in places where they have been previously little used, like living rooms and board rooms where carpet and hardwood have been the preferred materials and outdoors where brick pavers have been the material of choice. Advances in digital technologies that allow ceramic tiles to more convincingly look like wood and textiles than ever before means that tile is giving wood flooring and carpet stiff competition, often besting these materials by heralding its durability and low maintenance properties. In 2013 ceramic tile edged out hardwood flooring as the fastest growing flooring category, with a 16.9% growth compared to a 16.6% growth in wood flooring.

More companies setting up shop in the US

With tile use on the rise, more and more companies are getting into the tile business. On the geography front, China is now the largest importer of ceramic tile to the United States, eclipsing for the first time industry leaders Italy, Mexico, and Spain. In terms of sales measured in dollars, Italy remains the leader. In the hopes of grabbing a larger share of the US market, several European manufacturers are making considerable investments in US manufacturing. Florim Ceramiche, one of the world’s largest ceramic

 

tile manufacturers now makes 100% of its domestically sold product in Tennessee. Mohawk industries, a US based company known for carpet, announced plans this March to build a $180m ceramic tile plant in Dickinson County, Tennessee to meet the growing demand for hard surface materials in the United States. The facility will employ 320 workers in the production of Mohawk’s Dal-Tile, Marazzi and American Olean brands. When operational in 2015, Mohawk’s global tile production will exceed 2bn sq ft annually. Porcelanosa of Spain is also looking to increase its footprint in the US. The company recently purchased a six-storey building on Madison Square Park in Manhattan that will house a showroom and offices.

New standards to compare products and increase safety

With the growth of the industry and more and more tile manufacturers entering the US market, standards become increasingly important. As each country has its own standards, having one set of standards for all tile products coming into or made in the US will make it easier for architects to compare hard surface materials across the board. There is a rising concern on the part of The Council of North America that tiles coming into the US from elsewhere are not equal in part because of these different standards making it difficult to compare their attributes. Particularly problematic and pervasive in the industry is the mislabeling of porcelain tile. While porcelain tile is indeed ceramic tile, it is distinguished by its low water absorption rate making it more water resistant then other ceramic tile and a good choice for outdoor applications and areas prone to wetness. A big advancement announced at Coverings is the introduction of new tests that will enable architects and installers to know with 100% certainty whether porcelain tile is actually porcelain, thus eliminating marketplace confusion and making it easier to match the performance characteristics of tile to its designated end use. Also new are tests for evaluating slip resistance, mortars, and thin tiles, the latter of which are becoming more popular in the marketplace.

Green Squared and EPD - New standards for sustainability

A program called Green Squared will allow architects to assess how green the tile and stone products are. This standard, which has been around for a couple of years but was just adopted and announced at Coverings, is a third party certification that makes it easier for specifiers and consumers to select sustainable products, as all GreenSquared products will carry the GreenSquared label. While tile is one of the most sustainable products, the Green Squared program recognizes that it is part of an installation system that includes other materials like backer boards and grouts, that may or may not be sustainable. Thus Green Squared is an all encompassing multi-attribute sustainability standard and certification program for tile and tile installation systems. To

 

be certified, tiles must address a range of environmental considerations including the manufacturer's plans for re-tasking their products and how sustainable their plants are. Manufacturers with products that are already Green Squared Certified include Crossville, Daltile, Porcelanite-Lamosa, Interceramic and Ironrock. Also debuting at Coverings was the Environmental Product Declaration (EPD) for ceramic tile made in North America. A first in the industry, EPD for tile will allow design professionals to evaluate and understand a ceramic tile’s environmental footprint. EPD will contribute points to LEED and other green building standards and allow tile to be directly compared to other flooring products that already have an EPD rating.

Innovation and its implications

Large format thin ceramic tiles, first introduced in 2011 at Cersaie in Italy and Cevisama in Spain, are gaining popularity in North America. Thin tiles offer a range of advantages including the ability to install over existing floor and wall covering thus eliminating the need for ripping out existing finishing materials in renovation projects, saving time and labor costs. Thin tiles are also strong and lightweight, reducing material consumption which benefits the environment and having lower shipping costs. The Italians developed all three technologies for manufacturing thin tiles: the Lamina process, the Continua process, and the double press or dust precess technology but to date there are no agreed upon standards anywhere in the world for thin tile installation. This has been a problem as thin tiles have resulted in failures. Efforts to develop ISO standards for thin tiles and installation standards are afoot. The greatest concerns for thin tile installation are lippage, which must be virtually non-existent to avoid chipping damage at the thin edge, obtaining 100% coverage at the tile edges to prevent edge cracking, and specifying patterns that go against the grain and are more prone to cracking.

Lastly enough cannot be said for the advantages of ventilated ceramic facades which lower the heating and cooling loads in buildings. The commercial potential of current and future self-cleaning ceramic cladding systems is a growing market. Many new projects are in the pipeline for curtain-type rear-ventilated tile facades. In future years, it may seem that this trend emerged overnight but it has actuality taken over 25 years to come about.

14th International Architecture Exhibition

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

We give the lowdown on what past WAN AWARDS winners are up to in Venice 

The 14th International Architecture Exhibition opened to the public in Venice over the weekend, sending social media channels and online publications into overdrive. Directed by Rem Koolhaas, the event promises 'architecture, not architects' in an effort to move on from years of celebrating contemporary design and the bolstering of practice profiles to a deep-seated analysis of how architecture has arrived at its current state.

Here we look at past winners of the WAN AWARDS and how they will be engaging with the 14th International Architecture Exhibition this summer.

Allford Hall Monaghan Morris (2013 Healthcare Sector)

UK-based Allford Hall Monaghan Morris (AHMM) will be exhibiting a selection of their work under the overarching theme of the Biennale: Fundamentals. This exhibition will be entitled ‘Merzbau, Palimpsest, Collage: A Long History of Architecture’ and will feature unseen images of twelve projects across London taken by photographer Timothy Soar.

AHMM Director Simon Allford notes: “We are travelling to escape to the delights of the ancient Republic for food and for architecture. My greatest pleasure will be meandering around the Giardini and Arsenale, staggering into friends and acquaintances in a very different location and sharing a snap judgement on the pavilions: from the portentous to the pretentious - and sometimes both.

"This year we have titled our exhibition at Palazzo Bembo, ‘Merzbau, Palimpsest, Collage’, it is definitely one, the other, or both - but Tim Soar’s superb photography will offer the necessary visual clarity and delight.”

MAD Architects (2013 21 for 21 Award)

MAD Architects will unveil a characteristically ambitious design proposal during the 14th Architecture Exhibition. The Nanjing Zendai Himalayas Center is currently under construction in Nanjing to a design that looks to blend elements of traditional Chinese culture with modern developments and aesthetics. This is a thread that runs throughout MAD’s portfolio, as they continue to work to the ‘Shanshui’ ethos of ‘spiritual harmony between nature and humanity to the modern urban environment’.

The 560,000 sq m scheme is dedicated to commercial developments with sleek undulating forms that incorporate vertical parks at a variety of levels so that users are able to enjoy the greater outdoors at a height of their choosing. A cluster of low-level buildings is located at the centre of the development, connected by footbridges and animated by artificial hills and flowing water.

At the Biennale, MAD will present the ‘Silhouette Shanshui’, an artwork that lies between model and installation and is inspired by the Nanjing Zendai Himalayas Center. The work will be open to the public starting from 7 June.

Skidmore, Owings & Merrill (2013 Urban Design Award and 2012 Healthcare Sector)

Two-time WAN AWARD-winning practice Skidmore, Owings & Merrill (SOM) will be presenting dozens of projects in Venice as part of this year’s Biennale, celebrating ‘60 Years of SOM Abroad’. Displayed at the US Pavilion, the selected projects provide a showcase into the varied and engaging work of this international multidisciplinary.

Notable projects on show include: the King Abdul Aziz International Airport in Jeddah which, at the time (1981), held the title of the world’s largest cable stayed, fabric-roofed structure; the light-rich Boots Pure Drug Company headquarters building in Nottingham, UK (1968); and the Hong Kong Convention and Exhibition Centre (1997) which SOM states ‘became a prototype for convention centre design worldwide’.

White Arkitekter (2013 Healthcare Sector)

The Kiruna (Sweden) relocation scheme led by White Arkitekter is to begin construction this month as part of a phased plan which will see the entire city of approximately 18,200 residents moved two miles east. Kiruna is a small city formed in 1900 by the mining company LKAB; the company is now funding the relocation in order to continue its mining activity on the western border of the city.

Having been set a 20-year competition brief, White Arkitekter won the project with a 100-year masterplan which mapped out how the community could harness this opportunity in order to become a more socially, environmentally and economically sustainable city. It is estimated that the first phase of the project - including the creation of a new civic square, a new city hall by Henning Larsen Architects, a new library and swimming pool, and the relocation of a historic church - will take seven years to complete.

The scheme was shortlisted in the WAN AWARDS Urban Design Sector in 2013 and will be exhibited at the 14th Venice Architecture Biennale exhibition ‘Time Space Existence’ at Palazzo Bembo and Palazzo Mora from 7 June.

صفحه 1 از 9