شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


خانه “تپه” سکونتگاهی مدرن و زیباست که برای خانواده ای پنج نفره در شهر ملبورن استرالیا ساخته شده و در سال ٢٠١٢ توسط گروه معماری “اندرو ماینارد” طراحی و اجرا شده است.
گجت نیوز: خانه "تپه” سکونتگاهی مدرن و زیباست که برای خانواده ای پنج نفره در شهر ملبورن استرالیا ساخته شده و در سال ٢٠١٢ توسط گروه معماری "اندرو ماینارد” طراحی و اجرا شده است.

با روندی که دنیا در سالهای اخیر طی کرده است، استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر به ویژه در زمینه معمازی مورد توجه فراوانی قرار گرفته و شیوه های جدید سازه و معماری به سمتی رفته که بیشترین استفاده از انرژی های طبیعی همچون انرژی خورشید صورت گیرد و در کنار آن با بهره گیری از عایق های حرارتی میزان انرژی مورد استفاده در خانه کاهش یابد و از اتلاف انرژی جلوگیری شود، پروژه ای که در این پست برای شما انتخاب کردیم ازین نظر نکته های جالبی دارد و توجه به این مباحث جزو برنامه های اصلی طراحی خانه هیل(تپه) بوده است.

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

روند طراحی بر این اساس بوده است که بتواند طرحی ارائه دهد که گرمای خورشید را در زمستان حفظ کند و در تابستان میزان تاثیر گرمای خورشید به حداقل برسد به همین خاطر نحوه قرارگیری و فرم حجم تحت تاثیر همین عوامل شکل گرفته است و در کنار این موضوع، به نوعی از بام سبز استفاده شده است که البته به جای قاعده مرسوم که در بام سبز از پوشش گیاهی طبیعی استفاده میشود در این خانه از چمن مصنوعی استفاده شده است که ظاهر بام سبز را دارد ولی بام سبز نیست، استفاده از چمن مصنوعی در کنار زیبایی به این دلیل است که به عنوان عایق عمل میکند و به گفته طراح همچون پتو از اتلاف حرارت داخل خانه جلوگیری کند.

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

طراحی خانه ای که برای خانواده ای جوان مورد استفاده قرار میگیرد که سه فرزند کوچک دارند، طراح را ترغیب کرده است تا در حیاط با استفاده از چمن مصنوعی و فلاور باکس های کوچک فضای مفرح و شاد برای تفریح و بازی کودکان ایجاد کند و در کنار آن برای برگزاری مهمانی های کوچک دوستانه نیز مناسب باشد، نکته جالب در طراحی خارجی، استفاده های متنوعی است که در ساعات مختلف روز و در فصل های مختلف میتوان از فضای باز داشت که در تصاویر خانه نیز به صورت گرافیکی نشان داده شده است و در نوع خود جالب است.

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نکته منفی که در طراحی میتوان به آن اشاره کرد، طراحی نامناسب فضاهای داخلی است که منجر به ایجاد فضاهایی بسته با تعدد دیوارهای داخلی و دسترسی نامناسب به نور طبیعی شده است که شاید به دلیل تمرکز معمار روی مباحث تنظیم شرایط محیطی و مصرف انرژی بوده است و توجه معمار به طراحی خارجی موجب شده است که از ایجاد فضاهای داخلی متنوع و کاربردی غافل شود و ازین نظر امکان طراحی بهتری وجود داشت که متاسفانه شکل نگرفته است ولی در کل طراحی حجم متفاوت و مدرن و استفاده مناسب و مطلوب از شرایط محیطی جزو شاخصه های اصلی طراحی است که این خانه را در نوع خود قابل توجه میکند.

 +عکس

خانه “تپه” سکونتگاهی مدرن و زیباست که برای خانواده ای پنج نفره در شهر ملبورن استرالیا ساخته شده و در سال ٢٠١٢ توسط گروه معماری “اندرو ماینارد” طراحی و اجرا شده است.
گجت نیوز: خانه "تپه” سکونتگاهی مدرن و زیباست که برای خانواده ای پنج نفره در شهر ملبورن استرالیا ساخته شده و در سال ٢٠١٢ توسط گروه معماری "اندرو ماینارد” طراحی و اجرا شده است.

با روندی که دنیا در سالهای اخیر طی کرده است، استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر به ویژه در زمینه معمازی مورد توجه فراوانی قرار گرفته و شیوه های جدید سازه و معماری به سمتی رفته که بیشترین استفاده از انرژی های طبیعی همچون انرژی خورشید صورت گیرد و در کنار آن با بهره گیری از عایق های حرارتی میزان انرژی مورد استفاده در خانه کاهش یابد و از اتلاف انرژی جلوگیری شود، پروژه ای که در این پست برای شما انتخاب کردیم ازین نظر نکته های جالبی دارد و توجه به این مباحث جزو برنامه های اصلی طراحی خانه هیل(تپه) بوده است.

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

روند طراحی بر این اساس بوده است که بتواند طرحی ارائه دهد که گرمای خورشید را در زمستان حفظ کند و در تابستان میزان تاثیر گرمای خورشید به حداقل برسد به همین خاطر نحوه قرارگیری و فرم حجم تحت تاثیر همین عوامل شکل گرفته است و در کنار این موضوع، به نوعی از بام سبز استفاده شده است که البته به جای قاعده مرسوم که در بام سبز از پوشش گیاهی طبیعی استفاده میشود در این خانه از چمن مصنوعی استفاده شده است که ظاهر بام سبز را دارد ولی بام سبز نیست، استفاده از چمن مصنوعی در کنار زیبایی به این دلیل است که به عنوان عایق عمل میکند و به گفته طراح همچون پتو از اتلاف حرارت داخل خانه جلوگیری کند.

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

طراحی خانه ای که برای خانواده ای جوان مورد استفاده قرار میگیرد که سه فرزند کوچک دارند، طراح را ترغیب کرده است تا در حیاط با استفاده از چمن مصنوعی و فلاور باکس های کوچک فضای مفرح و شاد برای تفریح و بازی کودکان ایجاد کند و در کنار آن برای برگزاری مهمانی های کوچک دوستانه نیز مناسب باشد، نکته جالب در طراحی خارجی، استفاده های متنوعی است که در ساعات مختلف روز و در فصل های مختلف میتوان از فضای باز داشت که در تصاویر خانه نیز به صورت گرافیکی نشان داده شده است و در نوع خود جالب است.

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نکته منفی که در طراحی میتوان به آن اشاره کرد، طراحی نامناسب فضاهای داخلی است که منجر به ایجاد فضاهایی بسته با تعدد دیوارهای داخلی و دسترسی نامناسب به نور طبیعی شده است که شاید به دلیل تمرکز معمار روی مباحث تنظیم شرایط محیطی و مصرف انرژی بوده است و توجه معمار به طراحی خارجی موجب شده است که از ایجاد فضاهای داخلی متنوع و کاربردی غافل شود و ازین نظر امکان طراحی بهتری وجود داشت که متاسفانه شکل نگرفته است ولی در کل طراحی حجم متفاوت و مدرن و استفاده مناسب و مطلوب از شرایط محیطی جزو شاخصه های اصلی طراحی است که این خانه را در نوع خود قابل توجه میکند.
آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 23 آذر 1393 ، 20:10

استاندار سابق خراسان و گلایه از وضعیت معماری

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

صلاحی در دانشگاه فردوسی مشهد:

متاسفانه امروز مسئولان، معماری شهرها را از خارج از کشور دریافت می‌کنند/ ساختمان‌های ایران کپی برداری ساختمان‌های غربی است

معاون توسعه و برنامه‌ریزی شهرداری تهران تاکید کرد: متاسفانه امروز مسئولان، معماری شهرها را از خارج از کشور دریافت می‌کنند؛ به طوری که در حال حاضر چیزی به عنوان معماری ایرانی- اسلامی در شهرها مشاهده نمی‌کنیم.

نخستین همایش معماری به سبک اسلامی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

پروفسور محب علی در دانشگاه آزاد کرمان:

معماری اسلامی ایرانی نمونه‌ای از عمل به اسلام است

پیشکسوت معماری اسلامی ایرانی گفت: مسلمانان باید در عمل اثبات کنند که مسلمان هستند و معماری اسلامی ایرانی نمونه‌ای از این عمل‌هاست.

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از کرمان، پروفسور محب علی در نخستین همایش معماری به سبک اسلامی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان برگزار شد، در رابطه با ترکیب فضا در معماری اسلامی ـ ایرانی گفت:  فضاهای معماری، امروز فضاهای بسته‌ای هستند و باید تلاش کرد که این فضاها را باز کرد.


وی افزود: در سال 2006 در مسابقه ای اروپایی، بهترین نقشه هایی که در این مسابقه جایزه گرفتند، همان پلان ها و نقشه های شبیه به قدیمی اسلامی ایرانی بودند؛ گویا پلان خانه های قدیمی کرمان و یزد را کپی برداری کرده بودند.


این استاد دانشگاه گفت: متاسفانه در معماری حال حاضر دیگاه ها تجاری است، نه اجتماعی، باید سبک معماری اسلامی ـ ایرانی را متوجه اجتماع کرد.


پروفسور محب علی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از نکاتی که امروز فراموش شده، مشرف بودن ساختمان ها به یکدیگر است، در خانه‌های قدیمی ما زندگی راحت بود، حیات محل زندگی و تفریح هات خانواده بود؛ اما متاسفانه امروز نمی توان از حیاط ها استفاده کرد.


وی در رابطه با کاهش دیده شدن معماری های اسلامی ـ ایرانی در ایران گفت: نکات معماری اسلامی ایرانی در تمامی آثار تاریخی دیده می شود؛ اما متاسفانه در زمان حال هیچ نشانه ای از این نوع معماری را نمی بینیم.


این پیشکسوت معماری ایران گفت: مسلمانان باید در عمل اثبات کنند که مسلمان هستند و این معماری اسلامی ایرانی نمونه ای از این عمل هاست.


استاد محب علی گفت: باید از تکنولوژی روز دنیا برای آسایش و راحتی انسان ها استفاده کرد؛ اگر در گذشته نیز همین تکنولوژی ها را داشتند، باز هم همان بناهای قدیمی را اما با تکنولوژی جدید می ساختند.


وی تصریح کرد: میراث فرهنگی برای این است که راهی را که 70 سال است، گم کرده ایم پیدا کرده و فعالیت کنیم تا به 70 سال خود برگردیم و بتوانیم به سبک اسلامی ـ ایرانی زندگی کنیم./205ب1/*

نشست همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق؛

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
   
۱۳۹۳/۹/۱۰ ۱۱:۵۱ |
کد خبر: ۳۷۲۰۹۳

نشست همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق؛

فرح زا: شیوه معماری ایرانی الگویی برای کشورهای خاورمیانه بوده است

رئیس پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد با اشاره به اشتراکات کشورهای خاورمیانه گفت: شیوه معماری ایرانی الگویی برای کشورهای خاورمیانه بوده است. 

به گزارش خبرنگار "خبرگزاری دانشجو" از یزد، فرح زا، رئیس پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد شب گذشته در نشست بررسی برگزاری نخستین همایش میراث مشترک ایران و عراق گفت: دو کشور ایران و عراق در گذشته علاوه بر اشتراکات دینی به صورت تمدنی نیز اشتراکات فراوانی داشته‌اند که امروز به خوبی می‌توان آن‌ها را مشاهده کرد.

 

وی افزود: میراث کشورمان به سه گروه میراث باستانی، پیش از اسلام، میراث دوران اسلامی و میراث متاخر تقسیم می‌شود که در قسمت اول یعنی مطالعات باستانی نشان می‌دهد که ما الگو برداری‌های متقاوتی از جمله سکونت داریم و آثار باستانی در ایلام، کاشان نمونه‌هایی از الگوبرداری‌های کرکوک و اور از دو کشور است. 

 

عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری خاطرنشان کرد: در دوره‌های مختلف سرزمین‌های ایران و عراق به یک سرزمین جغرافیایی تقسیم شده بودند و مجموعه‌ای وحدت یافته تا قبل از دوران حکومت‌های اسلامی بود. 

 

فرح زا تصریح کرد: با آمدن اسلام و دوران صفویان به بعد بر اساس این اشتراکات تمدنی بیشتری افزایش پیدا می‌کند و پس از آن نیز با ایجاد مرزهای سیاسی اشتراکات فرهنگی و مذهبی افزایش پیدا کرد. 

 

وی ادامه داد: اگر به آثار باقی مانده دوران باستان نیز نگاه کنیم، نمونه‌های مشترک زیادی از جمله کاخ آشور، باغ‌های پاسارگاد، و طاق کسری بود که امروز امنیت آن‌ها در خطر است. 

 

عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد گفت: شیوه‌های معماری مانند شیوه معماری مصری، شیوه شامی، شیوه مغربی و شیوه‌های ایرانی از جمله مشترکات دیگری است که کشورهای زیادی از آن‌ها استفاده کردند و کشور عراق نیز به تعدد از شیوه ایرانی استفاده کرده است و در شهرسازی نیز نمونه‌های آشکار بسیار زیادی دارد. 

 

فرح زا تصریح کرد: ما در دوران اخیر نیز میراث متعدد بسیار زیادی داشتیم که نشان از روابط دو تمدن است که بازسازی حرمین شریفین در عراق از مواردی است که در دست ایرانیان قرار گرفته و در جهت تعمیر ان تلاش می‌کنند. 

 

وی در پایان گفت: ما بازهم در زمینه هنر و معماری بسیار زیاد کار کردیم که می‌توانیم با بررسی آن‌ها روی این مشترکات کار کرده و از ان‌ها استفاده کنیم.

بررسی هویت معماری اسلامی در تلویزیون

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
هویت معماری اسلامی بررسی می شود
در برنامه آفتاب
هویت معماری اسلامی بررسی می شود
برنامه«آفتاب» شبکه فرهیختگان، امشب ساعت 19:15برای بررسی"هویت معماری اسلامی – ایرانی و ضرورت حفظ آن" روی آنتن می رود.
 
تاريخ : يکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۲۹

به گزارش هنرنیوز ، این برنامه میزبان دکتر ولایتی، مشاور عالی رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل"، محمود گلابچی"استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و پیروز حناچی"معاون وزیر راه و شهرسازی" است.

New building for University College of the North in Thompson opens

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

The University College of the North (UCN) is located in a region of Manitoba abundant in natural resources, beautiful lakes, rivers, forests and minerals; serving communities steeped in Aboriginal cultures and traditions. Established in 2004, UCN is a unique postsecondary institution offering trades, adult education, certificate, diploma- and university degree-granting programs.

Designed by Architecture49, the new campus building has a floor area of 87,780 square feet, and was designed and built in conjunction with renovations to the existing Thompson Regional Community Centre on site to create a “town centre.” The two buildings are connected, sharing amenities such as food services, gymnasium, daycare and library. The campus building is a four-storey structure with visual and spiritual connection to the Burntwood River on the north side of the site.

The south façade is the public face of the new campus. Conceptually, it is transparent, reflective of the educational and community programs contained within. The curvature of the footprint creates a welcoming gathering place with southern exposure, protected from the north winter winds.

The design intent was to simplify the materiality of the building, using materials that relate to the region, and aboriginal cultural values. With this in mind, the building utilized local granite, wood, high-performance curtain-wall systems and metal cladding. Green roofs, sloping up from grade level, will provide a natural outdoor environment for students and staff, and give the appearance the building grows out of the land. A dramatic and welcoming two-storey main entrance strengthens the connection to the community centre, and act as the central meeting area.

Further, the south facade of the building has a striking array of horizontal solar slats enclosing levels three and four that will form the architectural “signature facade.” The slats were inspired by the vernacular aboriginal slat building techniques and the slat craftsmanship of the canoes used by native peoples for transportation on the Burntwood River.

Architecture has a social responsibility. The design intent was to express the community’s values through architecture. Aboriginal youth are the fastest growing demographic in Canada. Lack of access to good education is a major problem facing First Nations. The UCN campus is an inviting destination that inspires and connects the community, and makes the First Nation students feel welcome.

The design will achieve many other goals that have not traditionally been part of a university’s mandate, such as creating a sense of place and rejuvenating a natural site impacted by mine waste backfill. There is a learning commons, a place where students can do homework and experiment with new computer software in a supportive environment. The new building is both a place for traditional and advanced learning, but also an attempt to reach out to those who have not previously felt welcome in a university college environment. The desire is to change that paradigm by opening the university college to everyone who wants to learn, or just wants to sit in the space and enjoy the feeling of a community village.

مسجد، مهمترین حلقه‌ارتباطی در جوامع اسلامی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

یادداشت/

خبرگزاری تسنیم:مسجد در محیط زندگی نه تنها جامعه را به وحدت فرا می‌خواند بلکه ساختار فضای روستایی و شهری را به سمت خویش متمرکز می‌سازد. محوریت مسجد در جهان اسلام حتی در جایگاه جغرافیایی آن نیز تأثیر و از این نظر مساجد در قلب اجتماعات اسلامی قرار دارد.

خبرگزاری تسنیم - علی رستمی

در دین اسلام محور و کانون تمامی فعالیت‌ها به مسجد ختم می‌شود و هیچ فعالیت و فعلی را نمی‌توان پیدا کرد که در آمیختگی و ارتباط با دین باشد، ولی به مسجد ختم نشده، یا مرتبط با مسجد نباشد، این امر مهم نشان از جایگاه و اهمیت محوری مسجد دارد. مسجد اولین پدیده جغرافیایی است که به محض فتح سرزمین‌های کفر توسط سپاه اسلام به عنوان نماد یگانگی، توحید و مبارزه با شرک و بت پرستی در سرزمین‌های تصرف شده بنا شد. پیامبر اسلام(ص) نیز در هجرت  به مدینه اولین مکانی را که برای استقرار آیین اسلام بنا کرد مسجد قبا بود؛ تا مردم در حول محور این مکان مقدس به کسب فضایل انسانی و آموزه‌های دینی بپردازند.

مسجد یادآور استمرار وحدت بین مسلمین است که این یادآوری در روز سه، یا پنج نوبت با ندای "الله اکبر" و حضور مسلمانان در مسجد جهت اقامه نماز انجام می‌گیرد و دائماً به آن‌ها لزوم حفظ این وحدت را گوشزد می‌کند. در هر منطقه جغرافیایی که مسجد حضوری فعال دارد، در آن نقطه شعاع نورانی وحدت در فضا آکنده شده و انتظار می‌رود اجتماعی آرام بدون تنش و اختلاف قابل مشاهده باشد.

در میان معابد و اماکن مذهبی ادیان زنده دنیا مسجد تنها عبادت‌گاهی است که از نظر شکل و فرم، معنا، محتوا و عملکرد ظاهر و باطن آنچنان از ظرفیّت و پتانسیل گسترده و بالایی برخوردار است که می تواند به عنوان نماد وحدت و انسجام معرفی شده مورد توجه برنامه‌ریزان فرهنگی قرار گیرد. وقتی بحث از فرم و ظاهر مسجد به میان می‌آید، منظور تمام ابعاد و اضلاع ظاهری و شکلی مسجد است و مراد ساختار فیزیکی و سازه‌ای و ظاهر آن به عنوان یک کالبد و ساختمان در فضای درونی روستاها و شهرهاست .این پیکره مقدس هم به عنوان یک واحد مستقل مذهبی، در فضای مسکونی و زندگی اجتماعی و هم به لحاظ عناصر و اجزاء تشکیل دهنده و مکمل آن، زمینه‌های وحدت آفرین و انسجام بخش را در ذهن تداعی می‌کند.

مسجد در محیط زندگی نه تنها جامعه بشری را به وحدت و همسویی فرا می‌خواند بلکه نوع ساختار فضای روستایی و شهری را با حضور خود چنان شکل می‌دهد که همانند نقطه ثقل و گرانیگاه، دیگر مکان‌ها و مناطق مسکونی، تجاری، فرهنگی و عبادی را نیز به سمت خویش متمرکز می‌سازد. جایی که مسجد حضور معنوی دارد، در کنار و جوار آن مراکز خدمات عمومی و عام المنفعه شکل می‌گیرد و این نوعی زمینه سازی جهت ایجاد همگرایی در این جوامع است. مراکز آموزشی، مدرسه، حوزه علمیه و دانشگاه نزدیکترین مراکز فرهنگی و دینی به مسجد است و پس از آن بازار شکل می‌گیرد. اگر نگاهی به حجره‌های بازار جوار مسجد، با دیگر مغازه‌های شهری داشته باشیم، میزان بهره‌مندی و تأثیرپذیری روحی و ذهنی و قداست خاص آن را نسبت به دیگر مراکز مشابه آن در خواهیم یافت. این حجره‌ها از نظر شکل شباهت‌های بسیاری نسبت به مساجد دارند، به همین خاطر با تأثیر پذیری از فضای معنوی مسجد، بسیاری از مدارس و بازارها به سبک و سیاق آن ساخته می‌شدند و غالب این مراکز نوعی وحدت و هماهنگی را از نظر شکل ظاهری با مسجد نشان می‌دهند.

الگو پذیری غالب خانه‌های ساخته شده، در ادوار گذشته از فرم و نمای مسجد در راستای همگون‌سازی و وحدت در خانه‌های عادی مردم، با خانه‌های خدا در روی زمین بوده است و در واقع خانه‌های مردم در ادامه فضای معنوی و فیزیکی مساجد شکل یافته که این امر از اصل وحدت رویه در توسعه فضای مسجد به درون اجتماع مردم تأثیر پذیرفته است.

معماران جهان اسلام، عشق و احترام را از مؤلفه‌های اصلی زیباشناسانه مساجد ذکر کرده‌اند، اگر نماز معراج مؤمن است که همینطور است پس مساجد اسلامی باید محل پیوند زمین به آسمان بهشتی باشند. این نگرش خواسته یا ناخواسته در معماری مساجد،‌ مجال بروز و ظهور می‌یابد؛ به ویژه وقتی در نظر داشته باشیم که اصلی‌ترین کارفرمای ساخت و ساز مساجد در طول تاریخ، اهتمام قلبی و احترام معنوی خود مؤمنان بوده است. بیشتر مساجد اسلامی را مردم عادی کوچه و بازار با امکانات مادی و معنوی خود بنیان نهاده و ساخته‌اند. چه بسیار معماران و کارگران ساده ساختمانی که به صورت رایگان، یا با حداقل دستمزد در بنای مساجد کار کرده‌اند. در چنین حالتی آنکه متولی و کارفرمای ساخت مساجد است ، دل مؤمن است؛ چرا که مسجد خانه خداست و کسی که به ساختن مسجد اهتمام می‌ورزد، درخشت خشت بنا به خداوند می‌اندیشد و برای رضای او کار می‌کند.

تمامی مساجد موجود از حیث سمت و جهت قرارگیری دارای وحدت جهت و انسجام است. سمت و سوی همگی آنها به سوی کعبه، اولین خانه خداپرستی و توحید است. هیچ مسجدی را نمی‌توان یافت که جهت و زاویه‌ای غیر از این داشته باشد و این ساختمان ظاهری مسجد است که تمامی مسلمانان را نیز جهت می‌دهد و مسیر آنها را تنها به یک نقطه واحد منتهی می‌کند، نقطه‌ای که کمال و سعادت انسان تنها در حرکت در این مسیر روشن تعیین و تبیین می‌شود.

همچنین صدای اذان به‌گونه‌ای است که به صورت آنی و لحظه‌ای درگستره کره زمین قطع نمی‌شود. زیرا در هر لحظه هر موقعیت جغرافیایی واجد یک وقت شرعی در اوقات پنج گانه نماز است که بصورت مستمر و واحد و با انسجامی ناگسستنی، هیچگونه خلل و یا وقفه‌ای در برآوردن بانگ توحید ایجاد نمی‌شود و این صدا همه را به وحدانیت و دوری از شرک و بت پرستی دعوت می‌کند.

مساجد را می‌توان به منزله یک مرکز تجمع یاد کرد. تجمع کارکردهای گوناگون در عین وحدت در مسجد باعث شده است تا این مؤسسه اجتماعی دینی یکی از مهمترین حلقه‌های ارتباطی در جوامع اسلامی باشد. بدین ترتیب اگر مساجد را محور شکل گیری ارتباطات در جامعه اسلامی چه شهری و چه روستایی بدانیم سخنی به گزاف نگفته‌ایم. محوریت مسجد در جهان اسلام حتی در جایگاه جغرافیایی آن نیز تأثیر داشته از این نظر مساجد در قلب اجتماعات اسلامی قرار داشته‌اند.

انتهای پیام/

داستان شهر اسلامی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

میخواهم از یک قصه صحبت کنم. قصه پرغصه. داستان از سال 1378 شروع شد. رهبر معظم انقلاب موضوع شهر اسلامی را پیش کشیدند . وزارت مربوطه ، موضوع را با اختصاص یک ویژه نامه به آن اصطلاحا جمع کرد! و خبرگزاریها هم به شیوه ناشیانه یک ماهی خبر هایی مرتبط و نا مرتبط کارکردند. و عملا موضوع بایگانی شد. بدنه دانشجویی معتقد به این گفتمان ، گاه و بیگاه سعی داشت کاری بکند که با سرکوبهای اداری و جوابهای سربالا دانشگاه ها فهمید دانشگاه و دانشکده های معماری تقریبا هیچ علاقه ای به موضوع ندارند.  در حاشیه گروهی با قالب کردن معماری سنتی به جای معماری اسلامی ، سعی کردند از موضوع و تز شهر اسلامی ، شیر بی یال و کوپال و اشکم و دمی بسازند که با هر جور تفکری بتواند کنار بیاید.

مدتی بعد معظم له موضوع تمدن ایرانی اسلامی و به تبع آن معماری و شهرسازی آن را مطالبه نمودند.  اندک اندک این نگرانی تبدیل به واقعیت شد و دوستانی به عمد یا به سهو ، به عنوان بازیچه یا بازیگر ، نقشی در جریانی ایفا کردند که از موضوع شهر سازی ایرانی اسلامی همه چیز ساخت غیر از تئوری و عمل . همایشهای پرطمطراق ، سخنرانیهای غرا و هیجانی ، ژستهای روشنفکری از یک طرف و بزرگنمایی موضوع چندان که همه بفهمند این قدر موضوع بزرگ است که حالا حالاها نمیتوانیم به آن فکرکنیم ! از طرف دیگر بخشی از تجارت با این کلمه بود. تجارت پول یا پست !

از سوی دیگر رشته معماری اسلامی و  شهرسازی اسلامی!!!!! راه افتاد  و دیدند و دیدیم که چه موضوع پولسازی است . هم وجه دارد هم وجهه . هم نظام خلع سلاح میشود و هم در گزینش دانشجوهایش طوری عمل میکنیم که انگار داریم برای مداحی  امام حسین (ع) کشیش تربیت میکنیم. و تبعا ناکارآمدی فارغ التحصیلانش خودش مهر تاییدی بر ناکارآمدی تئوری شهر اسلامی خواهد بود.

و حالا کار بجایی رسیده که هر کسی بخودش جرات میدهد کنفرانس بگذارد . و درباره شهر اسلامی سخنفرسایی !!! کند. چرا که حتی این دوستان جرات قلم فرسایی ندارند.

و افکار فاقد ریشهای دینی و ایرانی  در لفافه های ظاهرا علمی و جذاب به خورد دانشجو داده میشود.کنفرانسهای اخیر هم متاسفانه شاهد مثال تلخی از این نمونه است که دوستان فاقد تخصص وارد عرصه شهرسازی و معماری شده و .....

امید است دلسوزان مسوول با توجه حکیمانه شان مانع مسخ مفهوم شهر اسلامی شوند. تا پژوهشگران حوزه های مختلف اعم از جغرافیدانان ، مهندسان عمران و..... متوجه شوند مسوولیت اصلی در این حوزه بر عهده آنان نیست.

آخرین بروز رسانی مطلب در دوشنبه ، 24 آذر 1393 ، 23:29

ICAEE 2015 International Conference on Sustainable Architecture and Environmental Engineering

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

08-09 July 2015, Oxford, England

Welcome to the official website of the 2015 International Conference on Sustainable Architecture and Environmental Engineering.

It will be held 08-09 July in Oxford, England.

It is the second ICAEE conference. The previous conference took place in Nice, France

ICAEE 2015, is to bring together innovative academics and industrial experts in the field of Sustainable Architecture and Environmental Engineering to a common forum.

The aim of the conference is to promote research in the field of Sustainable Architecture and Environmental Engineering. Another goal is to facilitate exchange of new ideas in these fields and to create a dialogue between scientists and practitioners.

Please submit your abstract and it will be reviewed by the editors of the International Scientific Journal and independent reviewers.

All the selected papers will be published in the Journal of Enivonmental Sciences.

Please submit your abstract until 1 March.

The conference will take place in University of Oxford Conference Center, the most famous University in England.

Meeting hall will be equipped with the projector and computer, so that participants could make PowerPoint presentations.

Topics of the conferece:

 • Energy efficiency
 • Building technologies
 • Ecological impacts of materials
 • Bioclimatic design
 • Water quality
 • Green facades
 • Ecological and cultural sensitivity
 • Design by passive systems
 • Adapted reuse
 • Life cycle assessment and durability
 • Transformative design
 • Sustainability indices in architecture
 • Global environmental change and ecosystems management
 • Climate and climatic changes
 • Global warming
 • Ozone layer depletion
 • Carbon capture and storage
 • Biofuels
 • Integrated ecosystems management
 • Environmental restoration and ecological engineering
 • Global environmental change and ecosystems management
 • Climate and Biodiversity conservation
 • Wetlands
 • Landscape degradation and restoration
 • Ground water remediation
 • Soil decontamination
 • Eco-technology
 • Bio-engineering
 • Environmental sustainability
 • Resource management
 • Life cycle analysis
 • Environmental systems approach
 • Renewable sources of energy-energy savings
 • Clean technologies
 • Sustainable cities
 • Hazardous substances and detection techniques
 • Biodegradation of hazardous substances
 • Toxicity assessment and epidemiological studies
 • Quality guidelines, environmental regulation and monitoring
 • Anaerobic treatment
 • Industrial wastewater treatment
 • Advances in biological, physical and chemical processes
 • On site and small scale systems
 • Storm-water management
 • Air pollution and control
 • Interaction between pollutants
 • Control technologies
 • Air emission trading
 • Solid waste management
 • Legal, economic and managerial aspects of solid waste management

The city is known worldwide as the home of Oxford University, the oldest university in the English-speaking world. The University of Oxford is one of the most famous and prestigious higher education institutions of the world. Oxford is located only 1.5 hours from London, so delegates will have a chance to visit the capital of the United Kingdom. The sightseeing tour organized during the conference will not only serve educational purposes, but will also help participants to establish necessary contacts.

You can submit an abstract by sending it to آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید as an attachment. In the subject, please, write Sustainable Architecture and Environmental Engineering abstract.

You can also participate as a listener without submitting the paper.

After you paid the registration fees you will receive the official invitation letter.

Please note, that the number of participants is limited, so we highly recommend early registration.

You can download the template for the full paper here

All authors whose abstracts were accepted for presentation at the conference are eligible for publication in the International Scientific Journal

However the full papers must meet the guidelines for manuscripts. Guidelines

7th ACS Symposiom2015

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


http://www.acsforum.org/symposium2015/title.jpgGeneral Information

"Things are such, that someone lifting a cup, or watching the rain, petting a dog or singing, just singing – could be doing as much for this universe as anyone.” Rumi

The Forum for Architecture, Culture and Spirituality will host its 2015 International Symposium embedded in the serene setting of the vast and inspiring landscape of New Mexico in the southwest of the United States. Its central theme will be to explore how experiences of nature and of otherwise ordinary things in our everyday existence have been elevated to the realm of the spiritual and imbued with special meaning for individuals, societies, and cultures in the past, and to speculate on what designers can do to facilitate the connection between the quotidian and the sacred in the built environment of today.

The Seventh Annual Meeting of the Forum will take place June 18-21 2015 at Ghost Ranch, an education and retreat center 14 miles north of the village of Abiquiu, New Mexico, and about two hours by car north of the city of Albuquerque, the closest major airport. Ghost Ranch is surrounded by national forests, the mesas and pueblos of Native American tribes, and the natural beauty that acted as the inspiration for the artist Georgia O’Keefe (former owner of Ghost Ranch where she spent most of her career as a painter). It offers the ideal setting to contemplate the theme of the symposium in an environment of great natural, cultural, and spiritual power.

As in the past, the symposium will be structured around several subtopics focusing on various aspects of the general theme, and the number of attendees will be kept small on purpose to secure an atmosphere conducive to personal connections and in-depth dialogue. Optional meditation will be offered each morning and there will be some free time for connecting to oneself, other people and the surroundings. A keynote address by Ted Jojola, Distinguished Professor of Community and Regional Planning at the University of New Mexico in Albuquerque, will contribute to our collective understanding of the meaning and symbolism of the physical environment of Native American populations of the region. Dr. Jojola is a Native American from Isleta, one of today's active pueblos in the Rio Grande Valley of Northern New Mexico, continuously occupied for roughly the past one thousand years.

The Forum for Architecture, Culture and Spirituality is an international scholarly group established in 2007 to advance the development and dissemination of architectural and interdisciplinary scholarship, research, practice, and education on the significance, experience, and meaning of the built environment.


آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 9 آذر 1393 ، 18:27

دعوت انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران برای مقاله

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

مجله انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران از تمامی پژوهندگان و اساتيد در حوزه های تخصصی مرتبط با اساسنامه انجمن جهت چاپ مقالات علمی - پژوهشی دعوت به همکاری می نمايد.

 • نوشتارهای علمی و پژوهشی، تحليلی و گزارش های علمی در زمينه معماری، شهرسازی و ساير رشته های هنری مرتبط برای درج در نشريه پذيرفته شده و پس از داوری و تصويب هيأت تحريريه به چاپ می رسند.
 • متن مقاله بايد فارسی باشد.
 • مقالات ارسالی نبايد قبلاً در مجله علمی ديگر يا کتابی چاپ شده باشد.
 • مقاله علمی و پژوهشی دارای خلاصه فارسی و انگليسی، مقدمه، کليد واژه، طرح مسئله، فرضيه، روش شناسی تحقيق، مباحث، نتيجه گيری و فهرست منابع بوده و روش ارجاع نويسی آن مطابق روش مصوب اين نشريه باشد.

The National Conference on Iranian - Islamic Architecture and Urbanism

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

The National Conference on Iranian - Islamic Architecture and Urbanism

همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

در تاریخ 17 اردیبهشت 1394 توسط دانشگاه پیام نور استان گیلان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر رشت برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

حوزه(های) تحت پوشش:مسکن و معماری, معماری و شهرسازی
تاریخ برگزاری: 17 اردیبهشت 1394
تاریخ برگزاری میلادی: 2015-05-07


سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
محل برگزاری: رشت
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال چکیده: 1393/9/30
مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/11/30
مهلت ثبت نام:

1393/1/25 
همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

اهداف اختصاصی و کلان همایش:

- شناخت و معرفی ارزش‌ها و مفاهیم معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

- تبیین اصول و معیارهای معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

- نوآوری و خلاقیت در معماری و شهرسازی عصر امروز با توجه به اصول معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

- بررسی موانع و ارائه راهکارهای تحقق نظریه­های معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

 

اهداف عمومی همایش:

- هم­اندیشی متخصصین و صاحب­نظران شهرسازی و معماری در مورد ویژگی­های معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی و توسعه پایدار شهری متناسب با وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان

- معرفی ابعاد و قابلیت­های رشته­هایی همچون شهرسازی و معماری در سطح کشور برای ایجاد انگیزه به جهت جذب دانشجویان، اساتید و پژوهشگران برای رشد و توسعه روز افزون کشور اسلامی ایران

- ایجاد بستر مناسب برای تحقیق و پژوهش و ارتقاء سطح علمی کشور در حوزه­ی معماری و شهرسازی

- آشنایی دانشجویان با مباحث مرتبط با معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

-ترغیب و تشویق بخش خصوصی، ارگان­ها و انجمن­های علمی در سراسر کشور

-  استفاده از پژوهش­های توسعه پایدار در شهرهای ایران

 

محورهای همایش:

- معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی

- توسعه پایدار و شهر اسلامی

- نگرش به شهرسازی عصر امروز از دیدگاه آسیب شناسانه

- مسکن ایرانی - اسلامی

- امنیت در معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی

- زیبا شناسی در معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی

- بافت ها و آثار تاریخی

 
اطلاعات تماس با دبیرخانه همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی :
تلفن دبیرخانه: 01316613148
فکس دبیرخانه: 01316613148
ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
وب‌سایت: http://shahrsazipnu.ir

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 9 آذر 1393 ، 18:17

صفحه 1 از 11