شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

مرمت بناهای عثمانی بلغارستان

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

Bulgaria is home to numerous mosques, historical Turkish baths (hammams), and a number of other historical buildings needing restoration.