شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

نیاز به تحقیقات جدی است

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

11 خرداد 95 ؛  تسنیم:اصول معماری و شهرسازی با استفاده از معماری اسلامی تدوین شود .17 خرداد 95 ، دکتر پروز حناچی:   در مورد معماری اسلامی اتفاق نظری وجود ندارد.19 دی ماه 95 ، آیت‌الله اراکی :دانش معماری نوین اسلامی تدوین شود. حالا از آن روز قریب به 19 ماه میگذرد و هم چنان محققان منتظرند. هنوز هم امیدواریم....