شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

دومین نشست هنر و معماری اعتاب مقدسه در دوران معاصر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

دومین نشست هنر و معماری اعتاب مقدسه در دوران معاصر ؛ به زودی در مشهد برگزار میگردد. معماران طرحهای توسعه حرمها و اعتاب ،طی دو روز 8 و 9 اسفند 97 ، به ارائه تجربه خود خواهند پرداخت. این نشست برای اولین بار تجربه معماری مهمترین حرمهای شیعی را گرد یک میز جمع میکند