شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

گرامیداشت شهید آوینی و هشت سالگی iiua.ir

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

عصر روز گذشته ، سه شنبه بیستم فروردین 1398 ،  یادبود سید مرتضی آوینی ، و هشت سالگی رونمایی سایت مرکز مطالعات شما ، طی مراسمی دوستانه ، در کتابخانه مرکزی آستانقدس رضوی - در مشهد - گرامی داشته شد.