شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

اتمام فاز نخست استخراج مبانی معماری دینی از منابع حدیثی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

فاز نخست استخراج راهبردها و مبانی معماری اسلامی از احادیث و روایات معصومین علیهم السلام بعد از یکسال توسط محققین مرکز مطالعات حکمت دانش و فن شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی در فروردین 1392 به پایان رسید.

به گفته مدیر مرکز مطالعات شما ؛ در این فاز راهبردهای معماری مسکونی استخراج شده است . و در صورت تمایل نهادهای ذیربط قابلیت تعامل بین مرکز مطالعات شما با این نهادها برای ادامه این مطالعات وجوددارد .