شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

خبر مهم: انتشار کتاب همایش سال گذشته مرکز مطالعات بعد ازیکسال انتظار

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

باطلاع علاقمندان معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی میرساند کتاب مجموعه مقالات همایش جایگاه عناصر دینی در توسعه شهری به زودی منتشر خواهد شد .پیش از این بخاطر وقفه یکسال و نیمه پیش آمده جهت انتشار این کتاب از همه علاقمندان و اعضا عذر خواهی میشود.

گفتنی است ضمیمه این کتاب ، استفتائات معماری-شهرسازی و مدیریت شهری خواهد بود. و این مجموعه برای اولین بار است که به زیور طبع آراسته خواهد شد .