شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

بررسی «معماری و انقلاب اسلامی» در برنامه «سفید» شبکه آموزش

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

 زمان پخش برنامه: شنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۵؛ ساعت ۲۳ – شبکه آموزش