شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

نخستین همایش ملی شهرسازی ، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

نخستین همایش ملی شهرسازی ، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (در حوزه آموزش و نظام آموزشی  ایران ) به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور ، موسسه مدیریت معماری و شهرسازی ژرفا ، و با همکاری موسسه آرمان پژوهش کمال دانش در روزهای 3و4 اردیبهشت سال 1397 برگزار خواهد شد.

محورهای همایش شامل بخش مقالات علمی با رویکرد آسیب شناسی آموزش و نظام آموزشی در حوزه شهرسازی ، معماری و ومدیریت شهری اسلامی ایرانی و بخش آثار برگزیده خواهد بود.

تاریخ های مهم همایش :

ثبت نام  :از 10 آذر 96 تا 25 فروردین 97

دریافت چکیده و اصل مقالات : 25 آذر 96 تا 29 اسفند 96

تاریخ برگزاری : 3و4 اردیبهشت 97