شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

سکوت کامل خبری ...

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

با وجود رصد مستمر ما ، باطلاع علاقمندان به معماری ایرانی اسلامی میرساند ، خبری در این حوزه متاسفانه وجود ندارد.... سکوت کامل خبری در این زمینه به همراه خبرهای بد مانند تخریب مسجد تاریخی حوض معجردار در منطقه ثامن مشهد ، نشان از رخوت و بی توجهی و بی تفاوتی در مورد این گونه از معماری دارد. سیاسی شدن تغییرات و رقابت بین انتخاب ها و گزینه های مدیران با سابقه و دانش باستان شناسی و مدیران صرفا سیاسی در سازمان میراث فرهنگی ، بی توجهی سابقه دار وزارت مسکن سابق - که عملا در دغدغه های وزارت عریض و طویل راه هضم شده است - ،  خواب و کرحتی طولانی دانشگاه ها در زمینه مطالعات و تبیین این گونه از معماری ، فقدان هرگونه تلاش سیستماتیک برای احیای چرخه اقتصادی این گونه از معماری در اقتصاد -صنعت ساختمان از مهمترین عواملی هستند که این سکوت تلخ را دامن میزنند.

امید ما نیز به نسل جدید معمارانی است که شاید بتوانند راههای نرفته را در گفتگو و دغدغه آفرینی در نظام اجرایی ، نظام فنی ، نظام اقتصادی حاکمیت و نیز ذائقه یابی میان مردم ، بپیمایند.

پیشاپیش دست این آینده سازان را به گرمی میفشاریم.