شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تخریب بخش قابل توجهی از آرامستان امامزاده عبدالله توسط اداره اوقاف

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

عضو شورای شهر تهران گفت: طی روزهای گذشته شاهد آن بودیم که اداره اوقاف شهرستان ری بدون هماهنگی با اداره میراث فرهنگی شهرری، بدون انجام بررسی تخصصی کارشناسان این اداره و به بهانه بازپیرایی امامزاده عبدالله اقدام به تخریب بخش قابل توجهی از گورستان کرده‌اند که منجر به از بین رفتن تعداد زیادی از قبور که برخی واجد ارزش میراثی بود، شده است.