شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

Rayadah Housing Complex

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

The winning project is a residential villa of 3 floors with a total of 630 square meters. The villa is part of a major residential complex of 713 units designed by Matteo Nunziati in Jeddah in Saudi Arabia. The origin of the luxurious building is a specific design philosophy, which seeks to reconcile an essential and modern style with the Arabic tradition. The front windows are marked with openable panels that protect from the sunshine and are carved with a Mashrabiya or Shanasheel, an ancient Arabic decoration. The coating material is coral stone typical of the place. The contrast between the rich Arabic decoration and the geometric simplicity of contemporary forms, are major features of this architecture, with a very elegant effect and at the same time simple and functional. .

پروژه برنده یک ویلای مسکونی با 3 طبقه با مجموع 630 متر مربع است. ویلا بخشی از یک مجتمع مسکونی بزرگ از 713 واحد طراحی شده توسط Matteo Nunziati در جده در عربستان سعودی است. منشاء ساختمان لوکس یک فلسفه طراحی خاص است که با سبک سنتی و مدرن با سنت عربی سازگاری دارد. پنجره های جلو با پانل های قابل انعطاف که از آفتاب محافظت می شوند و با مشربیه دکوراسیون عربی باستانی حک شده است. مواد پوشش سنگ مرجانی معمولی از محل است. کنتراست بین دکوراسیون غنی عربی و سادگی هندسی اشکال معاصر، ویژگی های اصلی این معماری است که یک اثر بسیار زیبا و در عین حال ساده و کاربردی است.