شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

همکاری ایران و سوئیس در معماری اسلامی!

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

وزیر علوم :... در حال حاضر بسیار از دانشگاه‌ها،‌ بخصوص دانشگاه‌های بزرگ ایران در زمینه انجام تحقیقات مشترک بین اساتید دو کشور ایران و سوئیس اعطای فرصت‌های مطالعاتی برای اساتید و دانشجویان طرفین و همکاری ... به طور خاص در رشته‌های تاریخ و معماری‌ اسلامی و زبان فارسی با دانشگاه‌های سوئیس همکاری می‌کنند.