شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

گنجینه هنر ایرانی اسلامی حتی به فوتبال هم رسید

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

صادم... محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة بمونديال روسيا 2018

گنجینه هنر ایرانی اسلامی ، مرزی برای خلاقیت نمیشناسد. در تصویری که مشاهده میکنید گره چینی برگرفته از تزیینات معماری ایرانی اسلامی را روی توپ فوتبال میبینید... طراحان با پایبندی به آموزه ها و گنجینه عظیم هنر ایرانی اسلامی می توانند حرفهای زیادی برای مخاطبان امروز داشته باشند...