شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

سزار پلی در گذشت.

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

سزار پِلی ، معمار آرژانتینی - آمریکایی در سن 92 سالگی روز گذشته در گذشت. از مهمترین پروژه های او در جهان اسلام ، برج دوقلوی مالزی است که در پلان از موتیفهای معماری اسلامی الهام گرفته بود.César Pelli Dies Aged 92,Petronas Towers. Image © Wikimedia