شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

فراخوان مسابقه طراحی محور «ره باغ نعیم» در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

فراخوان ره باغ تعیم تا 2مهر98 تمدید شد.