شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

کرونا باعث نیمه تعطیل شدن حرمهای مقدس شده است.

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

Image result for تعطیلی مسجد الحرام

Corona has half-closed the holy shrines.
جعل كورونا الأضرحة المقدسة نصف مغلقة.