شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

آشپزخانه اپن غيراسلامي است

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
آيت ا... جوادي آملي در ديدار اعضاي نظام مهندسي:
آشپزخانه اپن  غيراسلامي است
خراسان - مورخ شنبه 1390/03/07 شماره انتشار 17846

ساختن خانه هاي داراي آشپزخانه به اصطلاح «open» که صاحب خانه و ميهمان ها نتوانند به درستي رعايت حجاب را بکنند و نتوانند خود را حفظ کنند، اسلامي نيست .به گزارش مرکز خبر حوزه، آيت ا... جوادي آملي، روز پنج شنبه در ديدار اعضاي کميته تخصصي شهرسازي سازمان نظام مهندسي کشور گفت: نبايد توقع داشته باشيم که آيه اي در قرآن باشد که به مردم توصيه کند چگونه خانه بسازند، چون اسلام با عقل کار دارد و نه با سفاهت و خانه بايد با عقل و برهان ساخته شود.ايشان اضافه کرد: عقل يکي از محوري ترين ادله دين ما به شمار مي رود، لذا ملت نادان نمي تواند مسلمان باشد و چيزي که عقل آن را نمي پسندد اسلامي نيست.معظم له خاطرنشان کرد: در اسلام هنگامي که براي مردگان خانه آخرت را در قبر مي سازند، سنگ لحد را محکم بنا مي کنند، لذا تا آن جا که شاهد فهم در بناها باشيم آن بنا اسلامي است.

 

آشپزخانه اي که اسلامي نيست

استاد برجسته حوزه علميه قم عقل، استدلال و برهان را عنصري ترين محور در ساخت وساز اسلامي ذکر کرد و افزود: ساختن خانه هاي داراي آشپزخانه هاي به اصطلاح «open» که صاحب خانه و ميهمان نتوانند به درستي رعايت حجاب را کنند و نتوانند خود را حفظ کنند، اسلامي نيست.معظم له تصريح کرد: خانه بايد طوري بنا شود که اهل خانه از درون و بيرون داراي حجاب باشند، لذا مکاني که ميهمان در آن مستقر مي شود بايد از جاي صاحب خانه مستور باشد.حضرت آيت ا... جوادي آملي ابراز داشتند: نماي بيرون منازل نيز بايد طوري طراحي شود که نه بر ديگر منزل ها اشراف داشته باشد و داخل آن نيز براي اطرافيان نمايان نباشد.ايشان افزودند: منازل در غرب ديوار خاصي نداشته و بيشتر از طريق نرده از يکديگر جدا مي شوند و اين به دليل آن است که آن ها منزل را آسايشگاهي به جاي پرورشگاه مي پندارند.

 

در ساخت منازل اتاقي به عنوان مصلي ساخته شود

مفسر قرآن کريم ادامه داد: ديوار مناسب مي تواند در معماري اسلامي آزادي لازم را به ميهمان و صاحب خانه بدهد. ايشان بر ساخت وساز اتاق هاي منازل به طوري که مقابل قبله باشد تاکيد کرد و يادآور شد: در معماري هاي اسلامي طوري از زمين بهره برداري شود که اتاقي را به عنوان مصلا که داراي قرآن و فرشي پاک و طاهر باشد بسازند تا مکاني مناسب براي رفع حاجت مردم به درگاه خدا باشد.ايشان خاطرنشان کرد: مرگ از پوست درآمدن است، انسان مرگ را مي ميراند و در صحنه مصاف با آن پيروز است لذا يک موجود ابدي بايد کارهاي ابدي انجام دهد و همين است که بايد اتاقي به عنوان مصلا در منازل پيش بيني شود.آيت ا... جوادي آملي افزود: شهرسازان بايد علاوه بر علوم تخصصي خود بر علوم عمومي و پايه نيز مسلط باشند تا از ايجاد کارهاي موازي و اضافه کاري در شهرسازي جلوگيري شود.