شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

ارائه طرح توسعه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در دومین نشست هنر و معماری اعتاب مقدسه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

دومین نشست هنر و معماری اعتاب مقدسه در دوران معاصر به روایت تصویر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

الاجتماع الثانی االفنون و الهندسه المعماریه للعتبات المقدسه فی زمن المعاصر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

دومین نشست هنر و معماری اعتاب مقدسه در دوران معاصر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

اعضای نگاه از نخستین خانه دارای معماری ایر انی اسلامی بازدید کردند.

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

تعدادی از اعضای جنبش نگاه ، صبح امروز از پروزه نخستین خانه دارای معماری ایرانی اسلامی بازدید کردند.آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 17 اسفند 1397 ، 13:05

صفحه 2 از 41