گرامیداشت شهید آوینی و هشت سالگی iiua.ir

چاپ

عصر روز گذشته ، سه شنبه بیستم فروردین 1398 ،  یادبود سید مرتضی آوینی ، و هشت سالگی رونمایی سایت مرکز مطالعات شما ، طی مراسمی دوستانه ، در کتابخانه مرکزی آستانقدس رضوی - در مشهد - گرامی داشته شد.