شرکت رنگسازی نیپون و ایرانیان سومین دوره مسابقه معماری دانشجویی «جوایز طراح جوان آسیا» را در ایران برگزار می‌نماید

چاپ

فراخوان سومین دوره  طراح جوان آسیا  با موضوع آینده‌ی پایدار