ارائه و رونمایی از محصول مرکز مطالعات شما در حضور شهردار مشهد

چاپ

سند پیشنهادی مرکز مطالعات شما برای گرایش به معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی در نشست امروز -8 بهمن 1392- ویژه پایتختی فرهنگی 2017 جهان اسلام مشهد تقدیم شهردار مشهد شد.

در این نشست گزارشی  از اقدامات مرکز به شورای اسلامی شهر مشهد و شهردار و  نمایندگان بیش از سی  تشکل اجتماعی ، فرهنگی و تخصصی ارائه شد.