حلقه گفتگوی وایبری معماری ایرانی -اسلامی شروع بکار کرد.

چاپ

به مناسبت روز معمار ، حلقه وایبری اعضای مرکز مطالعات شما ؛ 48ساعت قبل در فضای مجازی وایبر آغاز بکار کرد. علاقمندان میتوانند در بحثهای خوب و جدی معماری ایرانی - اسلامی مشارکت کنند. زبان رسمی حلقه فارسی میباشد.