شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

uusd.ir

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


خانه “تپه” سکونتگاهی مدرن و زیباست که برای خانواده ای پنج نفره در شهر ملبورن استرالیا ساخته شده و در سال ٢٠١٢ توسط گروه معماری “اندرو ماینارد” طراحی و اجرا شده است.
گجت نیوز: خانه "تپه” سکونتگاهی مدرن و زیباست که برای خانواده ای پنج نفره در شهر ملبورن استرالیا ساخته شده و در سال ٢٠١٢ توسط گروه معماری "اندرو ماینارد” طراحی و اجرا شده است.

با روندی که دنیا در سالهای اخیر طی کرده است، استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر به ویژه در زمینه معمازی مورد توجه فراوانی قرار گرفته و شیوه های جدید سازه و معماری به سمتی رفته که بیشترین استفاده از انرژی های طبیعی همچون انرژی خورشید صورت گیرد و در کنار آن با بهره گیری از عایق های حرارتی میزان انرژی مورد استفاده در خانه کاهش یابد و از اتلاف انرژی جلوگیری شود، پروژه ای که در این پست برای شما انتخاب کردیم ازین نظر نکته های جالبی دارد و توجه به این مباحث جزو برنامه های اصلی طراحی خانه هیل(تپه) بوده است.

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

روند طراحی بر این اساس بوده است که بتواند طرحی ارائه دهد که گرمای خورشید را در زمستان حفظ کند و در تابستان میزان تاثیر گرمای خورشید به حداقل برسد به همین خاطر نحوه قرارگیری و فرم حجم تحت تاثیر همین عوامل شکل گرفته است و در کنار این موضوع، به نوعی از بام سبز استفاده شده است که البته به جای قاعده مرسوم که در بام سبز از پوشش گیاهی طبیعی استفاده میشود در این خانه از چمن مصنوعی استفاده شده است که ظاهر بام سبز را دارد ولی بام سبز نیست، استفاده از چمن مصنوعی در کنار زیبایی به این دلیل است که به عنوان عایق عمل میکند و به گفته طراح همچون پتو از اتلاف حرارت داخل خانه جلوگیری کند.

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

طراحی خانه ای که برای خانواده ای جوان مورد استفاده قرار میگیرد که سه فرزند کوچک دارند، طراح را ترغیب کرده است تا در حیاط با استفاده از چمن مصنوعی و فلاور باکس های کوچک فضای مفرح و شاد برای تفریح و بازی کودکان ایجاد کند و در کنار آن برای برگزاری مهمانی های کوچک دوستانه نیز مناسب باشد، نکته جالب در طراحی خارجی، استفاده های متنوعی است که در ساعات مختلف روز و در فصل های مختلف میتوان از فضای باز داشت که در تصاویر خانه نیز به صورت گرافیکی نشان داده شده است و در نوع خود جالب است.

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نکته منفی که در طراحی میتوان به آن اشاره کرد، طراحی نامناسب فضاهای داخلی است که منجر به ایجاد فضاهایی بسته با تعدد دیوارهای داخلی و دسترسی نامناسب به نور طبیعی شده است که شاید به دلیل تمرکز معمار روی مباحث تنظیم شرایط محیطی و مصرف انرژی بوده است و توجه معمار به طراحی خارجی موجب شده است که از ایجاد فضاهای داخلی متنوع و کاربردی غافل شود و ازین نظر امکان طراحی بهتری وجود داشت که متاسفانه شکل نگرفته است ولی در کل طراحی حجم متفاوت و مدرن و استفاده مناسب و مطلوب از شرایط محیطی جزو شاخصه های اصلی طراحی است که این خانه را در نوع خود قابل توجه میکند.

 +عکس

خانه “تپه” سکونتگاهی مدرن و زیباست که برای خانواده ای پنج نفره در شهر ملبورن استرالیا ساخته شده و در سال ٢٠١٢ توسط گروه معماری “اندرو ماینارد” طراحی و اجرا شده است.
گجت نیوز: خانه "تپه” سکونتگاهی مدرن و زیباست که برای خانواده ای پنج نفره در شهر ملبورن استرالیا ساخته شده و در سال ٢٠١٢ توسط گروه معماری "اندرو ماینارد” طراحی و اجرا شده است.

با روندی که دنیا در سالهای اخیر طی کرده است، استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر به ویژه در زمینه معمازی مورد توجه فراوانی قرار گرفته و شیوه های جدید سازه و معماری به سمتی رفته که بیشترین استفاده از انرژی های طبیعی همچون انرژی خورشید صورت گیرد و در کنار آن با بهره گیری از عایق های حرارتی میزان انرژی مورد استفاده در خانه کاهش یابد و از اتلاف انرژی جلوگیری شود، پروژه ای که در این پست برای شما انتخاب کردیم ازین نظر نکته های جالبی دارد و توجه به این مباحث جزو برنامه های اصلی طراحی خانه هیل(تپه) بوده است.

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

روند طراحی بر این اساس بوده است که بتواند طرحی ارائه دهد که گرمای خورشید را در زمستان حفظ کند و در تابستان میزان تاثیر گرمای خورشید به حداقل برسد به همین خاطر نحوه قرارگیری و فرم حجم تحت تاثیر همین عوامل شکل گرفته است و در کنار این موضوع، به نوعی از بام سبز استفاده شده است که البته به جای قاعده مرسوم که در بام سبز از پوشش گیاهی طبیعی استفاده میشود در این خانه از چمن مصنوعی استفاده شده است که ظاهر بام سبز را دارد ولی بام سبز نیست، استفاده از چمن مصنوعی در کنار زیبایی به این دلیل است که به عنوان عایق عمل میکند و به گفته طراح همچون پتو از اتلاف حرارت داخل خانه جلوگیری کند.

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

طراحی خانه ای که برای خانواده ای جوان مورد استفاده قرار میگیرد که سه فرزند کوچک دارند، طراح را ترغیب کرده است تا در حیاط با استفاده از چمن مصنوعی و فلاور باکس های کوچک فضای مفرح و شاد برای تفریح و بازی کودکان ایجاد کند و در کنار آن برای برگزاری مهمانی های کوچک دوستانه نیز مناسب باشد، نکته جالب در طراحی خارجی، استفاده های متنوعی است که در ساعات مختلف روز و در فصل های مختلف میتوان از فضای باز داشت که در تصاویر خانه نیز به صورت گرافیکی نشان داده شده است و در نوع خود جالب است.

نگاهی به خانه ای شگفت انگیز در استرالیا

نکته منفی که در طراحی میتوان به آن اشاره کرد، طراحی نامناسب فضاهای داخلی است که منجر به ایجاد فضاهایی بسته با تعدد دیوارهای داخلی و دسترسی نامناسب به نور طبیعی شده است که شاید به دلیل تمرکز معمار روی مباحث تنظیم شرایط محیطی و مصرف انرژی بوده است و توجه معمار به طراحی خارجی موجب شده است که از ایجاد فضاهای داخلی متنوع و کاربردی غافل شود و ازین نظر امکان طراحی بهتری وجود داشت که متاسفانه شکل نگرفته است ولی در کل طراحی حجم متفاوت و مدرن و استفاده مناسب و مطلوب از شرایط محیطی جزو شاخصه های اصلی طراحی است که این خانه را در نوع خود قابل توجه میکند.
آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 23 آذر 1393 ، 20:10

نخستین همایش معماری به سبک اسلامی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

پروفسور محب علی در دانشگاه آزاد کرمان:

معماری اسلامی ایرانی نمونه‌ای از عمل به اسلام است

پیشکسوت معماری اسلامی ایرانی گفت: مسلمانان باید در عمل اثبات کنند که مسلمان هستند و معماری اسلامی ایرانی نمونه‌ای از این عمل‌هاست.

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از کرمان، پروفسور محب علی در نخستین همایش معماری به سبک اسلامی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان برگزار شد، در رابطه با ترکیب فضا در معماری اسلامی ـ ایرانی گفت:  فضاهای معماری، امروز فضاهای بسته‌ای هستند و باید تلاش کرد که این فضاها را باز کرد.


وی افزود: در سال 2006 در مسابقه ای اروپایی، بهترین نقشه هایی که در این مسابقه جایزه گرفتند، همان پلان ها و نقشه های شبیه به قدیمی اسلامی ایرانی بودند؛ گویا پلان خانه های قدیمی کرمان و یزد را کپی برداری کرده بودند.


این استاد دانشگاه گفت: متاسفانه در معماری حال حاضر دیگاه ها تجاری است، نه اجتماعی، باید سبک معماری اسلامی ـ ایرانی را متوجه اجتماع کرد.


پروفسور محب علی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از نکاتی که امروز فراموش شده، مشرف بودن ساختمان ها به یکدیگر است، در خانه‌های قدیمی ما زندگی راحت بود، حیات محل زندگی و تفریح هات خانواده بود؛ اما متاسفانه امروز نمی توان از حیاط ها استفاده کرد.


وی در رابطه با کاهش دیده شدن معماری های اسلامی ـ ایرانی در ایران گفت: نکات معماری اسلامی ایرانی در تمامی آثار تاریخی دیده می شود؛ اما متاسفانه در زمان حال هیچ نشانه ای از این نوع معماری را نمی بینیم.


این پیشکسوت معماری ایران گفت: مسلمانان باید در عمل اثبات کنند که مسلمان هستند و این معماری اسلامی ایرانی نمونه ای از این عمل هاست.


استاد محب علی گفت: باید از تکنولوژی روز دنیا برای آسایش و راحتی انسان ها استفاده کرد؛ اگر در گذشته نیز همین تکنولوژی ها را داشتند، باز هم همان بناهای قدیمی را اما با تکنولوژی جدید می ساختند.


وی تصریح کرد: میراث فرهنگی برای این است که راهی را که 70 سال است، گم کرده ایم پیدا کرده و فعالیت کنیم تا به 70 سال خود برگردیم و بتوانیم به سبک اسلامی ـ ایرانی زندگی کنیم./205ب1/*

New building for University College of the North in Thompson opens

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

The University College of the North (UCN) is located in a region of Manitoba abundant in natural resources, beautiful lakes, rivers, forests and minerals; serving communities steeped in Aboriginal cultures and traditions. Established in 2004, UCN is a unique postsecondary institution offering trades, adult education, certificate, diploma- and university degree-granting programs.

Designed by Architecture49, the new campus building has a floor area of 87,780 square feet, and was designed and built in conjunction with renovations to the existing Thompson Regional Community Centre on site to create a “town centre.” The two buildings are connected, sharing amenities such as food services, gymnasium, daycare and library. The campus building is a four-storey structure with visual and spiritual connection to the Burntwood River on the north side of the site.

The south façade is the public face of the new campus. Conceptually, it is transparent, reflective of the educational and community programs contained within. The curvature of the footprint creates a welcoming gathering place with southern exposure, protected from the north winter winds.

The design intent was to simplify the materiality of the building, using materials that relate to the region, and aboriginal cultural values. With this in mind, the building utilized local granite, wood, high-performance curtain-wall systems and metal cladding. Green roofs, sloping up from grade level, will provide a natural outdoor environment for students and staff, and give the appearance the building grows out of the land. A dramatic and welcoming two-storey main entrance strengthens the connection to the community centre, and act as the central meeting area.

Further, the south facade of the building has a striking array of horizontal solar slats enclosing levels three and four that will form the architectural “signature facade.” The slats were inspired by the vernacular aboriginal slat building techniques and the slat craftsmanship of the canoes used by native peoples for transportation on the Burntwood River.

Architecture has a social responsibility. The design intent was to express the community’s values through architecture. Aboriginal youth are the fastest growing demographic in Canada. Lack of access to good education is a major problem facing First Nations. The UCN campus is an inviting destination that inspires and connects the community, and makes the First Nation students feel welcome.

The design will achieve many other goals that have not traditionally been part of a university’s mandate, such as creating a sense of place and rejuvenating a natural site impacted by mine waste backfill. There is a learning commons, a place where students can do homework and experiment with new computer software in a supportive environment. The new building is both a place for traditional and advanced learning, but also an attempt to reach out to those who have not previously felt welcome in a university college environment. The desire is to change that paradigm by opening the university college to everyone who wants to learn, or just wants to sit in the space and enjoy the feeling of a community village.

ICAEE 2015 International Conference on Sustainable Architecture and Environmental Engineering

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

08-09 July 2015, Oxford, England

Welcome to the official website of the 2015 International Conference on Sustainable Architecture and Environmental Engineering.

It will be held 08-09 July in Oxford, England.

It is the second ICAEE conference. The previous conference took place in Nice, France

ICAEE 2015, is to bring together innovative academics and industrial experts in the field of Sustainable Architecture and Environmental Engineering to a common forum.

The aim of the conference is to promote research in the field of Sustainable Architecture and Environmental Engineering. Another goal is to facilitate exchange of new ideas in these fields and to create a dialogue between scientists and practitioners.

Please submit your abstract and it will be reviewed by the editors of the International Scientific Journal and independent reviewers.

All the selected papers will be published in the Journal of Enivonmental Sciences.

Please submit your abstract until 1 March.

The conference will take place in University of Oxford Conference Center, the most famous University in England.

Meeting hall will be equipped with the projector and computer, so that participants could make PowerPoint presentations.

Topics of the conferece:

 • Energy efficiency
 • Building technologies
 • Ecological impacts of materials
 • Bioclimatic design
 • Water quality
 • Green facades
 • Ecological and cultural sensitivity
 • Design by passive systems
 • Adapted reuse
 • Life cycle assessment and durability
 • Transformative design
 • Sustainability indices in architecture
 • Global environmental change and ecosystems management
 • Climate and climatic changes
 • Global warming
 • Ozone layer depletion
 • Carbon capture and storage
 • Biofuels
 • Integrated ecosystems management
 • Environmental restoration and ecological engineering
 • Global environmental change and ecosystems management
 • Climate and Biodiversity conservation
 • Wetlands
 • Landscape degradation and restoration
 • Ground water remediation
 • Soil decontamination
 • Eco-technology
 • Bio-engineering
 • Environmental sustainability
 • Resource management
 • Life cycle analysis
 • Environmental systems approach
 • Renewable sources of energy-energy savings
 • Clean technologies
 • Sustainable cities
 • Hazardous substances and detection techniques
 • Biodegradation of hazardous substances
 • Toxicity assessment and epidemiological studies
 • Quality guidelines, environmental regulation and monitoring
 • Anaerobic treatment
 • Industrial wastewater treatment
 • Advances in biological, physical and chemical processes
 • On site and small scale systems
 • Storm-water management
 • Air pollution and control
 • Interaction between pollutants
 • Control technologies
 • Air emission trading
 • Solid waste management
 • Legal, economic and managerial aspects of solid waste management

The city is known worldwide as the home of Oxford University, the oldest university in the English-speaking world. The University of Oxford is one of the most famous and prestigious higher education institutions of the world. Oxford is located only 1.5 hours from London, so delegates will have a chance to visit the capital of the United Kingdom. The sightseeing tour organized during the conference will not only serve educational purposes, but will also help participants to establish necessary contacts.

You can submit an abstract by sending it to آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید as an attachment. In the subject, please, write Sustainable Architecture and Environmental Engineering abstract.

You can also participate as a listener without submitting the paper.

After you paid the registration fees you will receive the official invitation letter.

Please note, that the number of participants is limited, so we highly recommend early registration.

You can download the template for the full paper here

All authors whose abstracts were accepted for presentation at the conference are eligible for publication in the International Scientific Journal

However the full papers must meet the guidelines for manuscripts. Guidelines

The National Conference on Iranian - Islamic Architecture and Urbanism

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

The National Conference on Iranian - Islamic Architecture and Urbanism

همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

در تاریخ 17 اردیبهشت 1394 توسط دانشگاه پیام نور استان گیلان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر رشت برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

حوزه(های) تحت پوشش:مسکن و معماری, معماری و شهرسازی
تاریخ برگزاری: 17 اردیبهشت 1394
تاریخ برگزاری میلادی: 2015-05-07


سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
محل برگزاری: رشت
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال چکیده: 1393/9/30
مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/11/30
مهلت ثبت نام:

1393/1/25 
همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

اهداف اختصاصی و کلان همایش:

- شناخت و معرفی ارزش‌ها و مفاهیم معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

- تبیین اصول و معیارهای معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

- نوآوری و خلاقیت در معماری و شهرسازی عصر امروز با توجه به اصول معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

- بررسی موانع و ارائه راهکارهای تحقق نظریه­های معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

 

اهداف عمومی همایش:

- هم­اندیشی متخصصین و صاحب­نظران شهرسازی و معماری در مورد ویژگی­های معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی و توسعه پایدار شهری متناسب با وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان

- معرفی ابعاد و قابلیت­های رشته­هایی همچون شهرسازی و معماری در سطح کشور برای ایجاد انگیزه به جهت جذب دانشجویان، اساتید و پژوهشگران برای رشد و توسعه روز افزون کشور اسلامی ایران

- ایجاد بستر مناسب برای تحقیق و پژوهش و ارتقاء سطح علمی کشور در حوزه­ی معماری و شهرسازی

- آشنایی دانشجویان با مباحث مرتبط با معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

-ترغیب و تشویق بخش خصوصی، ارگان­ها و انجمن­های علمی در سراسر کشور

-  استفاده از پژوهش­های توسعه پایدار در شهرهای ایران

 

محورهای همایش:

- معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی

- توسعه پایدار و شهر اسلامی

- نگرش به شهرسازی عصر امروز از دیدگاه آسیب شناسانه

- مسکن ایرانی - اسلامی

- امنیت در معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی

- زیبا شناسی در معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی

- بافت ها و آثار تاریخی

 
اطلاعات تماس با دبیرخانه همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی :
تلفن دبیرخانه: 01316613148
فکس دبیرخانه: 01316613148
ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
وب‌سایت: http://shahrsazipnu.ir

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 9 آذر 1393 ، 18:17

مسابقه طراحی باشگاه مهندسان استان زنجان

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

Mecca is at stake!

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

یک روزنامه نگار انگلیسی درباره خطر پروژه‌های توسعه حرم مکه برای آثار تاریخی و اسلامی هشدار داد.


"اندرو جانسون" روز پنج شنبه در مطلبی در "ایندیپندنت" با این عنوان نوشت: "مکه در خطر است، طرح تخریب زادگاه پیامبر و تبدیل آن به کاخ و مراکز خرید."

جانسون تأکید کرد که منطقه‌ای که به عنوان زادگاه پیامبر اسلام (ص) شناخته می شود، به صورت کلی زیر ستون‌های بزرگ مرمری دفن خواهد شد؛ این اقدام در چارچوب پروژه‌ای چندین میلیارد دلاری به هدف توسعه حرم مکه صورت خواهد گرفت.
 

 

وی افزود که این پروژه از چند سال قبل آغاز شده و موجب تخریب صدها منطقه تاریخی شده است.

نویسنده این مطلب خاطرنشان کرد: 95 درصد از ساختمانها و مناطق تاریخی مربوط به هزاران سال قبل ویران شده و هتل ها و مراکز خرید جای آنها را گرفته‌اند؛ عملیات توسعه اخیرا ستونهایی را ویران کرده که 500 سال قبل برای بزرگداشت واقعه معراج ساخته شده بود.


جانسون اظهار داشت: مرحله جدید توسعه شامل ساخت کاخ جدید برای پادشاه عربستان است که پیش بینی می‌شود در همان مکانی ساخته شود که طبق باورها، پیامبر اسلام (ص) در همانجا به دنیا آمد. در اطراف این مکان در سال 1951 کتابخانه‌ای بزرگ جهت حفظ حجره‌های باقی مانده ساخته شد؛ اما مسؤولان سعودی به زائران هشدار داده‌اند که نباید در این مکان نماز بخوانند، و مدرک قاطعی درباره ولادت پیامبر (ص) در آن مکان وجود ندارد.

این روزنامه نگار انگلیسی تأکید کرد: با وجود مطرح شدن اعتراضهای بسیار از آغاز عملیات توسعه برای خودداری از تعرض به آثار این شهر مقدس، مسؤولان سعودی از این اقدامات دفاع کردند و بر اهمیت آن برای ارائه خدمات به شمار بیشتری از زائران و فراهم نمودن وسایل آسایش و سلامتی آنان تأکید کردند.
 
 
 
 
 
 
 
منبع: باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم


An English journalist about the risk of development projects for monuments and Islamic shrine in Mecca warned.

"Andrew Johnson" on Thursday in an article in "The Independent" entitled: "Mecca is at stake, the destruction of his home and into the palace and shopping centers."

 
Johnson said the new phase of development includes the construction of a new palace for the King of Saudi Arabia is expected to be built in the same place where the beliefs, the Prophet (pbuh) where he was born.

They stressed the comfort and health.
 
 
Source: Journalists Club quoted Al-Alam News Network


حذر صحفي الإنجليزية حول مخاطر المشاريع التنموية عن الآثار والمعالم والمزار الإسلامي في مكة المكرمة.

"أندرو جونسون" يوم الخميس في مقال في "الاندبندنت" بعنوان: "مكة هو على المحك، وتدمير منزله وإلى مراكز التسوق والقصر".

وقال جونسون تتضمن مرحلة جديدة من التنمية بناء قصر جديد لمن المتوقع أن ملك المملكة العربية السعودية سيتم بناؤها في نفس المكان الذي يوجد فيه المعتقدات، والنبي ) التي ولد فيها. حول هذا المكان في عام 1951 مكتبة كبيرة بنيت لحماية Hjrhhay المتبقية لكن وحذر مسؤولون سعوديون الحجاج لا يصلي في هذا المكان، وأدلة دامغة عن ولادة النبي، لا يوجد مكان فيها.

وشددوا على الراحة والصحة.
 
 
المصدر: نادي الصحفيين نقلت قناة العالم الأخبارية

نگاهی به مصاحبه سال گذشته مهندس عرفان درباره معماری مشهد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
نه حتی، معماری اسلام آمریکایی
 
کد مطلب: 6922
تاريخ: سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲
منبع: مصاحبه با مهندس محمد هادی عرفان
درجه: خيلي مهم

يادداشت: ما؟ ما هنوز نمی دانیم دنبال چی هستیم. انقلاب‏مان اسلامی است؛ اما شهرمان لیبرالی طراحی می‏شود و معماری‏مان مدرن و پست مدرن است.
   
 
 
  مصاحبه ازمحمد مهدی خالقی

اشاره - مهندس محمد هادی عرفان متولد سال 1353اصفهان درخانواده ای بیرجندی الاصل، بزرگ شده مشهد و فارغ التحصیل رشته معماری از دانشگاه آزاد مشهد است. او درکنار معماری درزمینه های دیگر هنری مثل نویسندگی، خوشنویسی، عکاسی، کاریکاتور، شعر و سینما نیز صاحب نظر است. عرفان یکی ازبهترین دوره های زندگی اش را شرکت درکلاس های مرور اندیشه شهید آوینی درمؤسسه روایت فتح می داند. ازدیگر سوابق او می توان به مدیریت گروه معماری دانشگاه سوره مشهد، معاونت فرهنگی - هنری حوزه هنری خراسان، مدیریت تبلیغات و آرایه‏های شهری شهرداری، مدیر طراحی شهری و زیبایی سازی و مسئولیت دفتر مطالعات اجتماعی شهرداری اشاره کرد.

آقای مهندس به دلیل موضوع این مصاحبه که به بهانه روی کار آمدن مدیریت جدید شهری درمشهد است، خواهش می کنم ازدوران حضور شما در مدیریت طراحی شهری شروع کنیم.
درشروع کار مخروبه ای را تحویل گرفتم. دو مدیریت که هر دو در مرحله‏ی جنینی بودند. مدیریت شهری ومدیریت زیباسازی و جدی گرفته نمی‏شدند. همزمان با آمدن من این دو مدیریت ادغام شدند. اتفاقاتی هم افتاد. در مراسم معارفه، مدیران قبلی نیامدند و کار را با سختی و تلخی تحویل دادند. تیم قبلی ارزشی نبود ودوست نداشت امثال ماها وارد سیستم بشویم. من سه سال ازسال 86 تا 89 دراین مسؤولیت بودم و دراین مدت جز کارهای روتین اجرایی، چند کار عمیق انجام دادیم. یکی طرح جامع تبلیغات شهری‏ بود که هنوز هم یکی از بهترین کارهای ازاین سنخ درکشور است. کار بعدی بازسازی و منظم کردن پیادروهای عجیب و غریب مشهد بود. دراین 3 سالی که من بودم این را پیگیری ‏کردم و بعد ادامه پیدا کرد که تا الآن حدود صد هکتار از خیابان‏های شهر استاندارد شده است و می توانی با چشم بسته در پیاده‏روهایش راه بروی. طرح مطالعات جامع نورپردازی مشهد یکی ازکارهای تخصصی دیگر است. من اعتقاد داشتم که مشهد شهر زیارت است، شهر شب است. باید مدیریت سیمای شبانه شهر داشته باشیم. روزها که شهر زشت است. شب که تاریک است، ما با هنرمان زیبایش کنیم تا زائر لذت ببرد. برای این کار یک تیم دانشجویی تمام شهر را درشب عکاسی کردند. به صدوچهل نقطه رسیدیم. آن نقاط آنالیز شد تا رسیدیم به چهل نقطه فوری که بعنوان ریل نورپردازی مشهد مشخص شد و هر سال بودجه گرفتند و هنوز هم ادامه دارد.

درکنار فعالیت درشهرداری علاقه های دیگرتان را ادامه دادید؟
تدریس را رها نکردم که تا الآن ادامه دارد. همزمان نوشتن مقالات را ادامه دادم و تا الان قریب به بیست و پنج مقاله از من در فضای علمی کشور منتشر شده است که بعضی‏هایش مورد رجوع بسیاری ازمقالات تخصصی است. جز این، یادداشت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی هم درمجلات و روزنامه های مختلف کشور داشته ام.

بعد ازسال 89 درگیر چه کاری شدید؟
به دلیل مشکلی که با معاون شهرسازی پیدا کردم، مجبور به انتقال از شهرسازی شدم. برگشتم به حوزه فرهنگی و دردفتر مطالعات اجتماعی مشغول شدم. درکنار این، بعد ازتلاش های چند ساله درحوزه معماری و دغدغه هایی که درباره معماری اسلامی داشتم، " مرکز مطالعات حکمت ، دانش و فن شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی" با نام مخفف "شما" را راه انداختیم. سایت مرکز هم سال بعد، سالروز شهادت شهید آوینی در خانه نخبگان بسیج با حضور بعضی از مسئولین رونمایی شد و امروز بعد از دو سال حدود چهارصدو سی عضو دارد و برخی ازکشورها هم عضو آن هستندو بازخوردهای خوبی داشته است. در این مرکز هدف ما ارتقای معماری و شهرسازی در شأن نظام جمهوری اسلامی از منظر بخش خصوصی است. البته دو سال است که منتظر مجوز هستیم. چون نه وزارت علوم، نه وزارت مسکن و نه دانشگاه ما را نمی‏فهمند. البته ما منتظر مجوز نمانده ایم و دراین دو سال کوله باری از تجربه و یک شبکه خوب رابطین درسطح کشور بوجود آورده ایم. ضمناً 9 نشست تخصصی برگزار کردیم که آخرین اش "همایش ملی جایگاه عناصر دینی در توسعه شهری" بود. که با کمک خداوند همایش خوبی بود. دکتر ولایتی درآن سخنرانی کرد و مسؤولان استان هم آمدند. تا یک ماه دیگر کتابش منتشر می شود. البته دراین موارد ما یک تنه جلو رفتیم. بدنه‏ی اجرایی استان با ما مشکل دارند. می گویند چرا شما این کار می‏کنید؟ اصلاً به شما چه ربطی دارد؟ رئیس دانشکده معماری دانشگاه فردوسی فقط مانده بود یقه مرا بگیرد که شما به چه حقی این کار را می‏کنید؟! همه این موضوعات درپیروی از فرمان "شهر اسلامی" و موضوع کلی سبک زندگی است که آقا مطرح کردند. ما این موضوع را مطرح کردیم که در نظام ولایت فقیه، تمام شئون جامعه باید هماهنگ با رأس ولایت باشد.

جز رهبر معظم انقلاب، سراغ حوزه علمیه یا دیگر مراجع تقلید نرفتید؟
ما برای اولین باردرکشور، بحث استفتائات درحوزه معماری را مطرح کردیم. نودوسه سؤال طراحی کردیم و به دفاتر همه مراجع ارسال شد. آیت الله سیستانی شهریور ماه جواب دادند. آیت الله مکارم شیرازی خرداد سال قبل و نهاد رهبری در دانشگاه ها هم امسال جواب دادند. ازاین تعداد سی و دو سؤال را در سایت قرار دادیم که درحوزه معماری به نوعی انفجار خبری بود. خبرگزاری‏ها سریع پوشش دادند و حتی به خارج ازکشور هم رسید. جالب این است که از زمان کارکردن این مطلب در هفته اول شهریور، رتبه سایت ما درکشور دوبرابر شده و در دنیا هم چهارصد – پانصدهزاربالا رفته است. انشاء الله قرار است تا آخر سال، اگرامکانش فراهم شود، اولین کتاب استفتائات معماری را چاپ کنیم.

دورنمای این حرکت را چطور می بینید؟
هدف گذاری کلان ما اینست که در حوزه‏ی ملی بتوانیم رقیب آقاخان باشیم. گروه معماری آقاخان که رهبر اسماعیلیان جهان است و دنبال یک معماری منطبق بر اسلام آمریکایی هستند که فقط پوسته اسلامی دارد و خیلی هم مدعی است و به شدت جذاب.

معماری اسلام آمریکایی یعنی چه؟ آقاخان کیست ؟ مؤلفه های این نوع معماری چیست؟
آقاخان نزدیک 55 سال است که رهبر فرقه‏ی اسماعیلی است. سی میلیون پیرو درسراسر جهان دارد. خانه اش کاخی در پاریس است و زندگی تجملاتی عجیبی دارد. هر جا هم می‏رود؛ برایش فرش قرمز پهن می‏کنندو درحد پادشاه ازاو استقبال می کنند. ازنظر مالی هم آنقدر قدرتمند است که مثلاً در سیل پاکستان بیشتر از عربستان و ایران کمک کرد. نزدیک ششصد مهدکودک در جهان دارد وتعداد زیادی بیمارستان وچند دانشگاه. یکی ازمهمترین کار های اینها درکشورهای اسلامی، ترویج همگرایی فرقه ای است. یک نوع تساهل صرف. هرکس با هر فرقه ای و هر پوششی دردانشگاههای اینها درس می خواند. دائم هم ترویج می کنند که ما با همه مسالمت آمیز برخورد می‏کنیم. ازخود آقاخان دراینترنت یک عکس اخمو پیدا نمی‏کنید. همه با لبخند، یک آدم ریش سه تیغۀ کراواتی و بسیار امروزی. این همان اسلامی است که آمریکایی ها می خواهند. یک اسلام بدون امربه معروف و نهی ازمنکر، بدون تولی و تبری، اسلامی که با همه آشتی می‏کند. با سلطه کشورهای استعمارگر کنارمی آید. امریکا هم دوستش دارد و حمایتش می‏کند. عقبه فکری مباحث معماری اینها هم ایرانی‏های مقیم دانشگاه "MIT" هستند. سازوکارهای معینی دارند، هر سال مسابقه می‏گذارند و بنیاد آقاخان گران‏ترین جایزه معماری را می‏دهد. بیشتر هم دنبال کارهای شکلی هستند. مثل مرمت خانه های روستایی، بازارها یا کاروانسراهای قدیمی و .... مثلاً امسال بازار تبریز برنده یکی ازجوایز معماری آقاخان شد.

چه تفاوتی با ما دارد؟
ما؟ ما هنوز نمی دانیم دنبال چی هستیم. انقلاب‏مان اسلامی است؛ اما شهرمان لیبرالی طراحی می‏شود و معماری‏مان مدرن و پست مدرن است.

مشهد ازنظر معماری چطورشهریست؟
به شدت بی هویت! به شدت ناخوانا. اصلاً نشان نمی‏دهد اینجا شهری زیارتی است. اصلاً نشان نمی‏دهد که شهر است! شما هیچ حسی از مشهد ندارید. نمونه‏اش این که خیلی مواقع در خیابان‏ها گم می‏شوید. چون اصلاً خیابان‏ها شناسایی نمی‏شود. به پلاک و رقم و عدد که نیست. باید ساختمان‏هایی در این شهر باشد که شما خودت را با آن ها تطبیق بدهی. ضمن اینکه خیلی از پروژه‏ها نما ندارند. ابعاد و تناسب خیلی از خیابان اصلاً فرح بخش نیست. اینها حداقل‏های لازم برای یک شهر زیباست. فقط گلکاری و مجسمه های عجیب و غریب که شهر را زیبا نمی کند! مثلاً به شدت در بلوار جانباز برج سازی تبلیغ می‏شود. غافل از اینکه این بولوار مفّر ترافیکی مشهد است که باید برای روز بحران باز باشد.

از منظر معماری اسلامی چطور ؟
دراین مورد که چیزی برای گفتن نداریم و هیچ جایی برای دفاع نیست. نه تنها آرایه هایی مثل طاق و قوس و کاشی نداریم، که در مفاهیم هم چیزی برای عرضه نداریم. شهر ما معماری در هم ریخته‏ای دارد که هیچ حسی را به شما منتقل نمی‏کند. نه حس اطمینان، نه حس آرامش. بیشتر حس اضطراب، چشم و هم چشمی، تنفر و... دارد. امروز دراین شهر روی بیلبوردهای تبلیغاتی می نویسند در فلان برج مثل هتل زندگی کنید. این نشان می‏دهد که معماری اصلاً فهمیده نمی‏شود. کدام مسافری در هتل راحت است؟! مخصوصاً ما ایرانی‏ها که اگر به هتل پنج ستاره هم برویم؛ وقتی برمی‏گردیم می‏گوییم: "آخیش! هیچ جا خانۀ خودمان نمی‏شود." خانه یک مفهوم مقدس و زیبا در معماری دارد. شما اصلاً مفهوم خانه را نفهمیدید. مشکلات ما تا این حد است و این فاجعه است.

این همان معماری اسلام آمریکایی نیست؟
کاش آن بود. آن هم نیست. در معماری غرب، برج را به هیچ وجه برای خانه توصیه نمی‏کنند. فقط برای استفاده های ادارای و تجاری برج ساخته می شود. برج را هم که می سازند به لبه پنجم یعنی پشت بام‏های ساختمان های اطراف برج ها توجه می‏کنند. ما که برج می سازیم، برج نشین ها از پشت پنجره شان چه چیزی را می بینند؟ یک مشت دیش و لباس زیر و دوچرخه کهنه و...

راه برون رفت از شرایط چیست؟
بدانیم چه می‏خواهیم. این خیلی مهم است. باید به خودمان فکر کنیم. به چیستی‏مان. هنوز مسائل اساسی‏ ما حل نشده است. در کشورهایی مثل آلمان اگر کسی بخواهد شهرسازی بخواند، باید اول معماری بخواند، بعد علوم سیاسی! یعنی پذیرفته اند که شهرسازی به شدت با معماری و سیاست گره خورده است. باید اینها را بفهمیم. نمی‏شود بگوییم ربطی ندارد. چطور می‏شود که مشاور شهرسازی ما در طرح جامع مشهد، بگوید مبنای کار من آرای پوپراست؛ بعد تبعات نداشته باشد. مگر می‏شود؟! گرچه آدمی که طرح را نوشته بسیار ایرانی است. یعنی عرق ایرانی گری‏اش مثال زدنی است و فوق‏العاده آدم محترمی است. اما چرا نتوانیم طرح جامع مشهد را بر مبنای آرای متفکران مسلمان بنویسیم؟

چند سؤال عمومی دارم وبا این شروع می کنم که شهرداری چه جایگاهی و اختیاراتی در حوزه مدیریت کلان کشور دارد؟
شهرداری ها بعنوان یک عامل مدیریتی محلی و شهری اختیارات زیادی دارند. حوزه های انتظامی، ترافیکی، زیست محیطی، بهداشت و ... با وظایف و اختیارات شهرداری گره خورده است. آنطوری که دوستان شهرداری می‏گویند حدود سیصد - چهارصد وظیفه به عهده شهرداری گذاشته‏اند؛ که از تولد تا مرگ شهروندان را شامل می شود. اما به یک معنای دیگرشهرداری‏ها در کشور ضعیف‏اند و بدنه‏ی اجرایی زیاد آنها را تحمل نمی کند. یک نمونه اش دردولت قبل اتفاق افتاد. هشت کلان شهرکشور مشهد، شیراز، اهواز، تبریز، اصفهان، کرج، تهران و قم دور هم جمع شدند و جلسات خوبی برگزار شد اما به مجرد اینکه درحال رسیدن به یک بلوغ مناسب بود، دولت اعلام کرد هشت کلان شهردیگر هم داریم و شهرهایی مثل رشت، بندرعباس، زاهدان و... یک دفعه شدندکلان شهر!! درحالی که نه به لحاظ زیرساخت‏ها و نه استانداردها، شرایطش را نداشتند. حتی همان هشت شهر اول هم هنوز بحث است این ها کلان شهر هستند یا فقط بزرگ اند؟ این نشان می دهد که بدنه دولت زیاد تمایل به ایجادگفتمان و یک نظام قانون سازی درست بین اینها نداشت.

این کلان شهر بودن یا به قول شما بزرگ بودن را چطور می شود فهمید؟
وقتی می گوییم شهر بزرگ یعنی منطقه دو شهرداری مشهد تقریباً معادل سبزوار یا نیشابور جمعیت دارد. رفتارهای مدیریتی و بودجه‏ای درشهرهای بزرگ بسیار متفاوت است. سال هشتادوهفت نمایشگاهی بود ازعملکرد شهرداری های کشور درکیش. توی پرواز با یک نفراز شهرداری قائن همسفر بودم. پرسیدم بودجه شهرداری شما چقدر است؟ گفت دو میلیارد تومان. بعد پرسید بودجه شما چقدر است. گفتم بودجه سطل های زباله شهرداری مشهد امسال بیش از دو میلیارد تومان است! یا مثلاً امسال، فقط بودجه معاونت فرهنگی شهرداری مشهد نزدیک هشتاد میلیارد تومان است. بودجه سازمان پارک‏ها و فضای سبز و حوزه خدمات شهری هم درهمین حد است. یعنی یک سازمان به اندازه یک معاونت بودجه دارد.

در مجموعه شهرداری چند پست، مسئولیت و مدیریت تعریف شده وجود دارد؟
شورای اداری شهرداری شامل مدیران ستادی و مدیران مناطق و مدیران سازمان‏ها است که نزدیک به هفتادنفرند. اگر به اینها نواحی راهم اضافه کنیم، حدود صدوبیست نفر می شوند. اینها مدیران ستادی و صفی رده یک و دو شهرداری هستند. رده های سوم و چهارم را هم حساب کنیم؛ حدود چهل نفر هستند.

یعنی شهرداری حدود دویست مسؤولیت دارد؟ خیلی زیاد است؟ به نظر شما شهردارجدید درانتصاب این دویست نفر، باید چه رویکردی داشته باشد؟
اگر بخواهیم علمی و آرمانی فکر کنیم، خیلی جای کار دارد. الان درسیستم شهرداری زیاد فرق ندارد که مثلاً شما شهردار منطقه هشت باشید یا یازده! کما اینکه مناطق عمیقاً با هم فرق دارند. قاسم آباد یعنی منطقه یازده و ده عموماً نوساز هستند و فرهنگ اجاره‏ نشینی زیاد است و با منطقه ثامن یا مناطق سه، چهار و پنج که بافت متراکم و فرسوده ای دارد، بسیارمتفاوت است. این تفاوت ها تغییرات رفتارهای شهروندی و هزینه‏های شهروندان را باعث می شود. حتی این مسائل به ظاهر بی اهمیت و درواقع بسیار مهم، باید درگرایش‏های شهرداران مناطق دیده شود. کسی که می‏خواهد در منطقه‏ای که نصف‏اش بافت فرسوده است خدمت کند، باید ادبیات تعامل با مردم را بفهمد. این یک نمونه است. نمونه دیگر بحث تخصص درمعاونت های مختلف شهرداری است که هرکدام وظایف متفاوتی را به عهده دارند. معاونت حمل و نقل، شهرسازی، فرهنگی، اداری - مالی و... توجه نکردن به این تخصص ها آنها را جزیره‏ای می‏کند وآفاتش را شهر باید بپردازد. مثلاً ما در حوزه ی فضای سبز هنوز طرح جامعی که همه جانبه در مورد فضای سبز فکر کند نداریم. ازطرفی بحران آب داریم ازطرف دیگر گونه‏هایی می‏کارند که آب می‏بلعد. یا خیلی ازگونه‏هایی که وارد شهر شده به لحاظ جغرافیایی یا زیست محیطی گونه‏های مهاجم تلقی می شوند. یا مثلاً به دوستان گفتم شما به برج بیست طبقه مجوز ساخت می دهید. آیا به طبعات فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و... ‏اش فکر کرده اید؟ الان در همه دنیا برج ها پیوست زیست محیطی و پیوست اقتصادی دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا به ساختمان های مهم بناهای زرو گفته می شود. یعنی مصرف انرژی‏اش از شبکه عمومی صفر است. حتی دربعضی کشورها ساختمان های زرو پلاس دارند. یعنی به شبکه برق می‏فروشند. فکر کنم فرانسه بود. گلخانه‏ای رفتم. گل تولید می‏کرد، به شبکه برق هم می‏فروخت. چرا ما برج سازی و تبعاتش را راحت بپذیریم ولی هزینه‏هایش را شهروندان دیگر بدهند و هیچ سودی هم نبرند. سایه اندازی‏اش، سرمای زمستان‏اش، گرمای تابستان‏اش، آلودگی‏اش، دم هوایش، کاهش فشار آب و...

و بحث‏های فرهنگی‏اش؟
بله که ازهمه مهمتر است. اشرافیت‏، تبرج و تبختر، تشدید شکاف طبقاتی و ... الان جا نمایی غلط برج ها حتی درمناطق مرفه شهر مشکل ایجاد کرده است. کسی که خانه ویلایی دارد، دوست داشته کسی او را نبیند. وقتی این برج اززمین بیرون می آید، آرامش او را هم برهم می‏زند. دیگر درمناطق پرجمعیت و متوسط و پایین شهر که جای خود دارد.

درانتخاب اشخاص و براساس اینکه ما در کشوری شیعی و شهری که پایتخت جهان تشیع به حساب می آید هستیم، چه ملاک هایی باید رعایت شود؟
درحوزه‏ی معاونت فرهنگی اجتماعی، که معمولاً ازبعد اجتماعی اش غفلت می شود؛ باید کسی بیاید که دین را عمیقاً بفهمد نه فقط شعائر را. مشهد شهر مهاجرت است. ما باید تنوع نژادی و مذهبی را به رسمیت بشناسیم. دائم می‏گوییم فرهنگ مشهدی! این درست نیست. اصولاً پذیرفتن اینکه مشهد فرهنگی موزاییکی دارد، راهبردهای ما را عوض می‏کند. یا مثلاً در حوزه خدمات شهری باید یکی از مهمترین اصول، شهروند محوری باشد. اونباید خودش را با خدمات تطبیق بدهد، ما باید با او هماهنگ باشیم.

به نظر شما در این شش سال اخیر، رشد مشهد متوازن بوده؟
کارهای خوبی شده اما نه متوازن. توازنی در رشد نبوده البته منظور من ازتوازن، تساوی نیست. رشد عادلانه است. اقتضای یک خانه پنجاه متری در طلاب با یک خانه دویست و پنجاه متری متفاوت است. این را باید شهرداری و مدیرانش بفهمند. من احساس می‏کنم اینطور نبوده است. مثلاً الان تعداد زیادی فرهنگ سرا در شهر افتتاح شده که به نظر من تقریباً هیچ کدامشان ازمنظر معماری به درد نمی‏خورند. از نظر من معمار، فرهنگسرا باید جایی باشدکه تمام محله به او آدرس بدهند. اینقدر شاخص باشد.

معضلات مهم مشهد را در چشم‏انداز مدیریت جدید شهرداری چه می‏دانید؟
مهمترین‏اش این است که مشهد پر حاشیه‏نشین‏ترین شهر ایران است. در مشهد از هر سه نفر یکی حاشیه‏نشین است؛ نزدیک یک میلیون نفر بیشتر از کل جمعیت زاهدان و این خیلی آفت است. از نظر مذهبی هم فعالیتهای اختلاف برانگیز بین شیعه و سنی روز بروز تشدید می‏شود. از نظر زیست محیطی هم بحران آب در مشهد جدی‏ترین مسأله است. دائم می گویند افق مشهد ورود چهل میلیون زائر است. با دوستان پروژه زیارت صحبت کردم که برای این جمعیت آب‏ ازکجا می آورید؟ آب که خریدنی نیست. باید یک فکر زیرساختی بکنید.

برای اینکه زیاد نا امید نشویم، می پرسم پیشنهادتان برای طرح تفصیلی آینده مشهد چیست؟ تا چه حد و درچه زمانی می توانیم این وضع را اصلاح کنیم؟
فرصت‏های زیادی از دست رفته است. بخصوص در منطقه ثامن. بافت‏های تاریخی چهارصد ساله ما را تخریب کردند. اینها تاریخ معماری مذهبی ما از دوره تیموری تا دوره معاصر بود. البته مشهد بزرگترین قطب آموزش معماری کشور است. حدود شانزده دپارتمان معماری داریم که دانشجو می‏گیرند. تا الآن منابع درست مدیریت نشده است. در منطقه ثامن جای بافتهای تاریخی چه چیزی گذاشته اند؟ هتل! در صورتی که اینجا مرقد عالم آل محمد(صلی الله) است. چرا دراین بافت دانشگاه، حوزه های علمیه و مراکز علمی - پژوهشی ساخته نشده است؟ اگردراین منطقه پانزده دانشگاه بین‏المللی داشتیم، با رفت و آمد علما، دانشمندان، دانشجویان از سراسر عالم اسلام و حتی ادیان دیگرچقدر فضا عوض می‏شد؟ این که بقول امروزی ها اصلاً برند حضرت رضا(علیه السلام) است. مناظره و گفتگو با ادیان دیگر. اگر این مبنای بارگذاری دور حرم بود، چه اتفاق های خوبی می افتاد؟ چقدر فضا آرام می‏شد؟ اصلاً عالم و دانشمند با خودش آرامش می‏آورد. چون اهل جنجال و تردد غیر ضروری نیست. چقدر فضا از ترافیک درونی خالی می‏شد. این ترافیک فعلی درحالی است که اینجا هنوز چیزی ساخته نشده است. نصف پروژه خالی است. اگر بقیه اش ساخته بشود، چه مجموعه عجیب غریبی می‏شود! پر از برج و ازدحام وسردرگمی!

Open an expert website consultant for Islamic Architecture

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

همزمان با عید سعید غدیر خم، فاز نخست وبسایت تخصصی مشاور معماری اسلامی راه اندازی شد.

نیاز دانشجویان و محققان به دانستن بیشتر درباره معماری اسلامی و حجم زیاد سوالات دانشجویان ما را بر آن داشت تا در فاز نخست ، خدمات مشاور و آموزش معماری را فعال نماییم.  هم اکنون سایت بصورت آزمایشی به نشانی islamic-architect.com مشغول فعالیت است و انشالله با همین نام پذیرای علاقمندان خواهد بود.

به زودی ثبت نام دوره فشرده ترمیک آموزش مهارتهای معماری از طریق سایت آغاز خواهد شد . علاقمندان میتوانند علاوه بر سایت از طریق شماره  09383284285 با آقای مهندس رحیمی نهوجی تماس حاصل بگیرند.

coincided with Ghadir eve specialized website, the first phase of the Islamic consultant.

the students and researchers need to know more about the Islamic architecture and the large number of questions, our students in the first phase, services and training consultant for the architecture. now to a website www. islamic-architect. com launched and " Hopefully, with the same name received enthusiasts.

soon the registration period of intensive architectural skills through the site will begin. enthusiasts can, in addition to the site with 09383284285 through contact with Mr. Arch. Rahimi.آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 22 مهر 1393 ، 10:41

World Architecture Day

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

مدیریت مرکز مطالعات شما ، روز جهانی معماری را به همه معماران عضو خصوصا معماران ایرانی و مسلمان تبریک میگوید و برای اعتلای معماری آرزومند موفقیت همه معماران است.

Management Center, World Architecture Day to all registered architects, architects especially Iranian and Muslim architecture congratulate and wish to promote the success of all architects.


Management Center, Día Mundial de la Arquitectura a todos los arquitectos colegiados, arquitectos especialmente iraní y musulmana arquitectura felicitar y desean promover el éxito de todos los arquitectos.Management Center, la Journée mondiale de l'Architecture à tous les architectes inscrits, les architectes en particulier iranienne et musulmane l'architecture féliciter et souhaitent favoriser la réussite de tous les architectes.Management Center, World Architecture Day an alle registrierten Architekten, Architekten besonders iranischen und islamischen Architektur gratulieren und wünschen, um den Erfolg aller Architekten zu fördern.


مركز الإدارة، والهندسة المعمارية العالم اليوم لجميع المهندسين المعماريين المسجلين والمهندسين المعماريين وخاصة الإيرانية والإسلامية تهنئة الهندسة المعمارية وترغب في تعزيز نجاح جميع المهندسين المعماريين.

فوری ترین نسخه برای طراحی شهری مشهد ایجاد سازمان زیباسازی است

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
مدیر خانه هنرمندان مشهد:
فوری ترین نسخه برای طراحی شهری مشهد ایجاد سازمان زیباسازی است
تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱۳۹۳ در ۱۰:۲۳ ق.ظ
چاپ خبر
 
جلسه هم‌اندیشی با موضوع «ویژگی های محیطی و مبلمان شهری در مشهد و چند شهر دنیا» با ارئه محمد هادی عرفان مدیر خانه هنرمندان مشهد و کارشناس ارشد معماری در ساختمان مرکزی شهرداری مشهد برگزار شد.
images

به گزارش صبح توس، مدیر خانه هنرمندان مشهد در این جلسه گفت: در سخت بودن اعمال ضوابط در سیمای شهری و طولانی بودن فرایند بهبود تدریجی هویت کالبدی و خوانایی شهری، اهم گفتگوی مشترک مردم با مردم  مردم با شهر و مردم با مدیریت شهر در  گرافیک محیطی و مبلمان شهری صورت می گیرد.

 

وی ادامه داد: مبلمان شهری و گرافیک محیطی توان ساخت هویت شهری را ندارد ولی در وضعیت فعلی بار جدی خاطره سازی و ایجاد تصویر ذهنی  تا قوام یافتن سیمای شهری مناسب  بر عهده مبلمان شهری است.

 

عرفان تصریح کرد: جذابیت گرافیک محیط و مبلمان شهر بطور مستقیم در سرمایه شهر تاثیر دارد و صد البته نباید بزک شهری را جایگزین این دو پنداشت.

 

این کارشناس ارشد معماری ضمن بیان اینکه شهر همانند یک خانه نیاز به اثاث و تجهیزات دارد تا آسایش مناسب را برای شهروندان در مواقع حضور در فضای عمومی فراهم آورد، افزود: مبلمان شهری ، مشخصا انواع لوازم و المانهایی است که کارکرد در فضای عمومی شهری دارند و  کیوسک، نیمکت، روشنایی ، سطل زباله ، رمپ، فلاورباکس(گلجای)، استند، بیلبورد، باجه تلفن، انواع تابلوهای راهنما و تابلوهای ترافیکی نمونه هایی از مبلمان شهری هستند.

 

مدیر امور هنری شهرداری مشهد خاطر نشان کرد: مبلمان ترافیکی را اینگونه بپذیریم که شامل همه نوع طراحی محیطی منجر به بهبود کارآیی تردد باشد، با این نگاه پلها، جدولها، لبه ها و.. در این حوزه می گنجند.

 

عرفان همچنین بیان کرد: نقاشی دیواری، هنری شهری در شهرهای اروپایی نیست زیرا نماهای ماندگار شهرهای اروپایی  نیاز به کارهای موقت را از بین برده است و آنچه نقاشی دیواری خوانده میشود که در موارد بسیار معدود و محدود و بیشتر جنبه تفننی دارد.

 

این مدرس دانشگاه اذعان داشت: شایسته است که بپذیریم رقابت امروز کلانشهرها با یکدیگر در مساله توسعه پایدار و جذب نخبگان است و تلاش شهرهای موفق دنیا برای خلق فضای شهری متناسب با سبک زندگی دانشمندان و تحصیل کردگان نکته ای عمیقا مهم است.

 

وی همچنین اظهار داشت: دوره ژست برنامه ریزی شهری گذشته است و شهرهای موفق به مدد هوشمند سازی خدمات برنامه ریزی شهری ، از گردنه خدماتی از قبیل صدور پروانه گذشته اند و پیچ تاریخی بقای شهرها، امروزه در ایستگاه طراحی شهری و خصوصا، طراحی فضای مناسب و مجهز شهری به مبلمان و گرافیک توقف کرده است.

 

عرفان فوری ترین نسخه برای طراحی شهری مشهد را ایجاد سازمان زیباسازی دانست و افزود: فرصت- تهدید! بدنه متخصص در برنامه ریزی شهری و تهدید تحقق تنها ۴۹ درصدی طرح جامع قبلی، قابل درک است ولی نباید شهر به بهانه یا دلیل این معضل، از جهش کیفیت محیطی اش غافل بماند که در صورت تاخیر مدیریت، بازار خودش راهش را با هزینه ای بسیار بالاتر و با خطاهایی به مراتب بزرگ پیدا خواهد نمود.

 

عرفان در زمینه طرح ایجاد سازمان زیباسازی بیان کرد: شهرداری مشهد در سال حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در حوزه مطالعات فضای شهری هزینه می کند و اما سازمان های مختلف در این زمینه پاسخگو نیستند.

 

وی ضمن بیان اینکه ۱۶ سازمان مختلف به نوعی درگیر فضای طراحی شهری هستند، اظهار داشت: در صورت تشکیل سازمان زیباسازی شهری در مشهد این سازمان پاسخگو خواهد بود و از این وضعیت بلاتکلیفی خارج می شویم.

 

اما در پایان این جلسه کمال سرویها نائب رئیس شورای شهر مشهد به خبرنگار ما گفت: مبلمان شهری در ۵ سال اخیر رشد خوبی کرده و توانسته توجهات زیادی را به خود معطوف نماید یعنی انتظارات مردم نسبت به مبلمان شهری بالاتر رفته است.

 

وی ادامه داد: به هر حال مشهد تفاوت هایی با سایر شهر ها دارد و زائرین زیادی  می خواهند از مبلمان شهری ما استفاده کنند و تاکنون از تجربیات مناسب سایر شهرهای دنیا در حوزه مبلمان شهری استفاده کرده ایم.

 

سرویها افزود: در ارائه خوب آقای عرفان دیدیم که در حال حاضر تفاوت فاحشی بین مبلمان شهری مشهد با سایر شهرهای مهم دنیا وجود دارد و قطعا سیما و منظر شهری ما می تواند رشد بیشتری داشته باشد تا مردم در یک فضای با نشاط زندگی روزانه خود را بگذرانند.

صفحه 10 از 18