شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

نگاهي به ديدگاه معماري شهيد آويني در فيلمسازي

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

نگاهي به ديدگاه معماري شهيد آويني در فيلمسازي

شهید معمار در شهرهای امروز

نقاشی های بزرگ که بر دیوارهای شهرمان حک شده است، یاداور نسلی است که هزاران پیام را در نگاهشان می توان دید، این سرداران شهید که امروز با نگاه هایشان ما را دنبال می کنند اگرامروز خود دراین شهر قدم می گذاشتند چه حس حالی داشتند؟

شهید مرتضی آوینی ازهنرمندانی است که بسیاری او را با هنر فیلم سازی عجین می دانند، چرا که تمامی آثارش که مهمترین آن روایت فتح است در عرصه هنر، فضای روح هنر اسلامی را به نمایش می گذارد،به گونه ایی که در آثارش برای رسیدن به هنر اسلامی، تمامی مراحل را از غرب تا قرب با هنرش تجربه کرده است

مرتضی آوینی معماری است که روح معمارانه اش را در فضای فیلم سازیش بسیار خوب به نمایش می گذارد، وی نگاه معمارانه فیلم سازان را لازمه رسیدن به هنری متعالی وبدور از تقلید از غربیها می داند. وی در مقاله "مونتاژ به مثابه معماری سینما " حضور روح معمارانه را در دنیای سینما واجب ودر غیر این صورت تقلید را امری لاغیر می شمارد، شهید آوینی در ابتدای این مقاله می آورد: عوام الناس غالباً«من قال» می نگرد نه به «ما قال» اگر چه فرموده اند اُنظُر اِلی ما قالَ وَ لا تَنظُر اِلی مَن قالَ. والبته در غالب موارد چاره ایی هم جز این نیست، تشخیص حق از لاحق«عقل تشخیص» می خواهد وآن کس را که از این عقل بهره ایی نیست،چاره ایی نمی ماند جز آنکه به تقلید روی بیاورد.

 نباید فراموش کرد این هنرمند شهید اگر چه زیاد از اصطلاح«هنر اسلامی» در آثارش نام نمی برد اما آنچه هست این است که او هنری را معرفی می نمایاند که معماریش را با روح اسلامی- ایرانی طراحی می کند.

این شهید هنرمند در ادامه مقاله خود تأثیر روانی نامهای مشهور را در پوشاندن "عقل تشخیص" بسیار مهم قلمداد می کند وادامه می دهد: تأثیر روانی نامهای مشهور معمولاً "عقل تشخیص" را می پوشاند وانسان را پیش از آنکه فرصت قضاوت پیدا کند در مقابل شهرت گوینده خاضع می سازد. می گویند فلان کس اینچنین گفته است ونام بلند آوازه «فلان کس» قدرت تشخیص را از شنونده باز می گیرد واما باز هم برای رفع هر گونه شبهه جای این تذکر باقی است که در مقابل عمل عموم مردم را چاره ایی جز تقلید ار بزرگان نیست واین حقیقت را انسان به حکم فطرت جمعی وخردی بازمی یابد. اما بر ما تقلید از غربی روا نیست، چرا که تاریخ ما در امتداد تاریخ غرب نیست.

شهید مرتضی آوینی در مقدمه مقاله "مونتاژ به مثابه معماری سینما " در ابتدا هیچگونه اشاره ایی را اختصاصاً بر سینما ندارد بلکه پیامی را برای تمامی آموخته های ایرانی می آورد تا خود علمی را بر مبنای اساس ایرانی اسلامی تولید کنند، که در این مسیر هنرمندان بیش از دیگر ارکان اجتماعی وظیفه انتقال باورهای دینی وملی را بر عهده دارند، در این مسیرهنرمعماری که نشأت گرفته از روح انسانهای هرجامعه است ومعرف فرهنگ و ارزش های مردمانمان، امروز بیش از دیگر عرصه های هنری نیاز به همخوانی با نگاه شهید آوینی دارد نگاهی که می توان آن را در مقالات وآثار وی بدرستی درک وبررسی کرد.

این هنرمند معمار، در این مقاله، معماری فیلم را در مونتاژ آن می داند ومعتقد است:  واقعیت سینمایی، یعنی واقعیتی که در فیلم عرضه می شود، چه در زمان و چه در مکان از واقعیت معمول متمایز است. معماری این واقعیت نهایتاً در مونتاژ شکل می گیرد و اگر مونتاژ را بدین معنا بگریم، دیگر منتهی به عمل تقطیع و سرهم بندی نماها نمی شود و با دکوپاژ و میزانسن نیز ارتباطی کاملا فعال خواهد یافت. بدین معنا، مونتاژ دیگر عملی نیست که فقط به مونتور، آن هم بعد از پایان فیلم برداری مربوط شود، بلکه منتاژ اصلی توسط کارگردان و در طول تمام مراحل تولید فیلم انجام می گردد. اگر کارگردان بتواند همه چیز را در فیلم نامه پیش بینی کند، دیگر کاری برای موتور باقی نمی ماند جز عمل فیزیکی برش و سر هم کردن نماها.... اما مگر همه چیز قابل پیش بینی است؟

وی در ادامه مقاله با مقایسه نگاه معمارانه و ساخت فیلم مناسب معتقد است: معمار تصور اولیه را که در ذهن دارد رفته رفته پرورش می دهد و به فضای مورد نظر خویش شکل می بخشد و فیلمساز نیز اینچنین است: تصورات و تخیلات ذهنی خویش را رفته رفته توسط قواعد بیانی سینما تعیین خارجی می بخشد. فیلم همراه با کارگردان و تجربیات بیرونی و تحولات درونی او متکامل می شود و اگر مونتاژ را به مثابه معماری سینما اعتبار کنیم، از آغاز تا پایان، سایه می اندازد.

در ادامه مقاله شهید آوینی تعریف معماری مکان را در مقایسه میان فیلم سازان غربی وایرانی متفاوت می داند چرا که مکان زندگی در جامعه ایرانی هرگز مبین روح آنها نیست در صورتی که در فیلمهای غربی مکان ها همواره جزئی از شخصیت انسانها هستند و یا به عبارت بهتر، گویی باطن شخصیت ها در مکان ها انعکاس یافته است.

در این مقاله تفاوت تعریف مکان در معماری وفیلمسازی مورد توجه این استاد معمار قرار می گیرد ومعتقد است:

 شهرهای امروز نیز انعکاس باطن بشر امروز در خارج از خویش هستند. هندسه تحلیلی دکارت اکنون جزئی از فرهنگ ما شده است و همین فرهنگ است که شهرها را شکل بخشیده، اما این مسئله همواره در افراد و جزیئات مصداق ندارد همانطور که عرض شد، زندگی شهر ما و معماری فضاهایی که در آن زندگی می کنیم، در غالب موارد تابع عوامل ناخواسته ای است که ما را در جهات خاصی میرانند.آنچه که معمار را هدایت می کند تصور غایی است که از فضای مورد نظر خویش در ذهن دارد . بسیار کم اتفاق می افتد که در پایان کار، فضایی ساخته شده مطلقاً با آن تصور غایی معمار انطباق داشته باشد؛ اما فضا و مکان در سینما ماهیتی مجرد، مطلق، آرمانی و رویایی دارد و از این جهات به فضاهایی که در رویاها می بینیم شباهت می یابد. مکانهای رویایی نیز همواره به کیفیات باطنی ما اشاره دارند و فی المثل صورت آرزوهای ما را گرفته اند.

"مونتاژ به مثابه معماری سینما " یکی از مقالات شهید آوینی است که در آن این هنرمند معمار، فیلمسازی را با نگاهی معمارانه موفق و در غیر این صورت آن را امری تقلیدی از دنیای غرب محسوب می کند وی در جایی دیگر در این مقاله نقطه تشابهه معماری وفیلمسازی را مورد توجه قرار داده ودر آخر مقاله معتقد است: خلاقیت فطری انسان در معماری ظهوری تمام دارد و از این لحاظ، لفظ «معماری» را به صورتی استعاری برای همه افعال خلاقه به کار می برند، تا آنجا که حتی آفریدگار متعال را «معمار هستی» می نامند و عمل خلقت را «معماری هستی».فیلمساز نیز دست انداکار «خلق واقعیتی رویایی» است و از این لحاظ، کار او با معماری قابل قیاس است. منتها از آنجا که فیلم باید همه اجزای واقعیت را دارا باشد، کار فیلمساز فقط به خلق فضا ختم نمی شود؛ زمان، مکان، اشخاصو وقایع فیلم، مخلوقات فیلمساز هستند که از طریق نشانه ها و قواعدی خاص در فیلم ظاهر می شوند و با سمع و بصر دریافت می گردند. وجه المقایسه، «هندسه معماری» است، نه معماری به مفهوم عام.

 شهید مرتضی آوینی که دارای فوق لیسانس معماری از دانشگاه شهید بهشتی بود هیچگاه آموخته های معماریش را فراموش نکرد بلکه معماری را در خدمت پیام رسانی برای ارزش های دفاع مقدس بکارگرفت ودر فضایی آمیخته با واقعیت های جامعه توانست هنري که پس از شهادتش نيز هنوز ماندگار است و منبع و مرجعي براي تمامي هنرمندان گرديده است به یادگار بگذارد. با این تفاسیر نباید فراموش کرد که شهید مرتضی آوینی بزرگ معمار ثبت هشت سال قهرمانی این مزروبوم، هنر مند واقعی را اینگونه تعریف می کند «هنرمند بايد اهل درد باشد و اين درد نه تنها سرچشمة زيبايي و صفاي هنري، بلکه معيار انسانيت است. آدم بي‌درد هنرمند نيست که هيچ، اصلاً انسان نيست»  Looking at the architectural aspect of film-making AVINI

Martyr architect in the cities of today

Great paintings on the walls of our city is carved, reminiscent of a generation that thousands of messages in their eyes can see, it looked martyred commanders today we follow his Agramrvz what mood they put foot in this city?

Martyr Morteza Avini of artists who many consider him synonymous with the art of filmmaking, because all his works, the most important being "Fath" is, in the arts, the spirit of Islamic art showcases, as for the work to Islamic art, the entire process of the West has experienced the closeness of art

Morteza Avini is an architect and his architectural spirit in a very good film showcase. Avini look at architectural filmmakers to reach the sublime art room of emulating the West's necessary. In his article "The assembly as cinema architecture" of the architectural spirit in the world of cinema is obligatory, otherwise nothing but imitation counts, martyr's Evin beginning of this article: the common people, often "Who says" looks not to "What says" If what he says: Look at what they say, not to the one who says that. Of course, in most cases, but this is not the remedy for the diagnosis right "reason to distinguish" wants it that one of the reason for not interest, for there is no choice but to imitate Pretoria.

 
We should not forget this great artist martyr Although the term "Islamic art" is not used in his work, but he was a presentation of art that represent the spirit of Islamic-Iranian architecture designs.

The martyr artist went on to note the psychological effect known names in covering the "wisdom recognition," pointed out the psychological impact often feature famous names "wisdom diagnosis" covers man's humble before any judgment against the speaker. Sometimes, some say someone has said this is his famous name recognition will be open to the listener.
But also to eliminate any doubt that this notice is necessary for the operation of choice but not great imitation of collective understands this truth of man to rule nature. But we imitate the West is not valid, because our history is not the history of the West continued.

Martyr Morteza Avini in the introduction "assembly as cinema architecture" At first mention of the film but also to convey a message to them on the basis of Iran's system of production, and of course the artists in the other pillars of social transmission of religious beliefs and national duty are responsible for the origin of the human spirit Hnrmmary architectures introduce the culture and values ​​of society, so today more than any other artistic fields need to look consistent with the martyr Avini. Take that it can be well understood in his works.

The artist, architect, in this paper, the assembly's architecture and they believed in the film is a cinematic reality, the reality is often different. Finally, the assembly is shaped architecture of this fact and if we assume that the assembly means longer lead to tinker with decoupage and blocking shots will not be fully operational relationship. In this sense, the assembly is not feasible that only the editor, after the end of the film is concerned, but the main assembly by the director and the film will be done during all stages of production. If a director can not predict everything in the film, there is nothing for which assembles the physical act of cutting and mounting the views .... but not everything is predictable?

He went on to study architecture and make the movie look good compared to the architect's initial impression of him began to raise and shape the space, such as the filmmaker: imagination of his mind gradually by the rules set forth film its external manifestation. Film director and his experiences along with complete and if the assembly of architecture in cinema know, silhouettes assembled from start to finish, the movie falls.

Martyr Avini architecture defined in the following locations in the western filmmakers different Vayrany knows that life places in Iran did not represent the spirit of Western films, if the places are always part of the human personality or in other words if the backend character is reflected in places.

In this paper we define the difference between architecture and film locations of interest:

 
Today the city is a reflection of human nature are foreign. Descartes' analytic geometry is now part of our culture and the culture that shaped the cities, but it is always the people and not the details, of life and architectural spaces in which we live, in most cases the unwanted elements that lead us in certain directions. The ultimate vision is what guides the architect of the space he has in mind. Very little happens in the end, made space comply fully with the idea of ​​the architect, but in the cinema space and abstract nature, absolute, is idealized dream and the dreams we find directions to places like the . Places dream has always referred to our inner qualities and the hopes we have for example.

"Assembly as cinema architecture" as a martyr Sayed Morteza Avini articles in which the author, filmmaker and successful architectural look, otherwise it is not an imitation of the West. Elsewhere in this paper to point Tshabhh he pays Vfylmsazy architecture. And at the end of the article says:
It is an expression of innate human creativity in architecture and in this sense, the word "architecture" for all creative acts to apply, to the extent that even God, "the architect of the universe" and the act of creation is called the "architecture of being" .fylm construction the "creative dream a reality," and in this sense, his work is comparable to the architecture. However, since the film must have all components of reality, the film does not end just to create space, time, place, persons and the events of the film, filmmaker creatures who appear in the film through the characters and special rules and are received by the eyes and ears. The comparison is, "Architectural Geometry," and the public does not consider architecture.

 
Martyr Morteza Avini has a master's degree in architecture from the University martyr Beheshti and architectural knowledge in the service of the Sacred Defense Values ​​messaging implemented and the lasting legacy of his art. With this interpretation should not forget that martyr Morteza Avini true artist defines as "the artist must be from the pain and the pain is not the only source of beauty and purity of art, but the standard of humanity. Human analgesia is not an artist, not a man at all. "

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 15 مرداد 1394 ، 12:31

internation Conference on Masjid,Zakat &Waqf2015

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


This conference has a special part about masque and it's projects. Pleas see other information in web

http://conference.kuis.edu.my/i-maf/themes.html#.VbxvbrW1emB:

​INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SMART AND SUSTAINABLE PLANNING FOR CITIES AND REGIONS 2015”

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

​INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SMART AND SUSTAINABLE PLANNING FOR CITIES AND REGIONS 2015”

T
he upcoming international conference on “Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions 2015” is organised by the Institute for Renewable Energy of the European Academy (EURAC), of Bolzano/Bozen with the support of the International Society of City and Regional Planners (ISOCARP).


THEME

The conference focuses on innovative planning methodologies, tools and experiences which are aimed at supporting the transition of our cities and regions towards a more smart and sustainable dimension, approaching different scales, environments and perspectives.
Contributions ​from different research fields within urban and regional planning from the scientific as well as the professional community are welcome. Cooperation and demonstration projects are warmly invited to disseminate their innovative approaches, implemented activities and achieved results.​

ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE: EXTENDED TO 31 AUGUST 2015​


DATE & VENUE

19th and 20th November, 2015 in Bolzano/Bozen (Italy)

ارسلان جاذب به روایت یه ژئوتکنیسین

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
سبک مهندسي ميل و مقبره «ارسلان جاذب» فريمان در جهان بي نظير است
خراسان رضوي - مورخ چهارشنبه 1394/05/07 شماره انتشار 19030

فريمان،حسن اصغري/ رئيس گروه ژئوتکنيک دانشگاه اميرکبير تهران در بازديد از مجموعه معماري سنگ بست فريمان گفت:کشور ايران بر روي پوسته زلزله خيز قرار دارد و بناهاي آن همواره دچار سه خطر زلزله، اختلاف نشست و رطوبت هستند اما در اين بين بناهايي در طول تاريخ ماندگار شده اند که از مهندسي و فرم معماري بسيار عالي برخوردار هستند و خوشبختانه ميل و مقبره ارسلان جاذب سنگ بست فريمان از اين نوع است. پروفسور «سيدعبدالعظيم شاه کرمي» افزود:ميل و مقبره ارسلان سنگ بست به زيبايي بيانگر دانش مهندسي ايرانيان در طول تاريخ است به طوري که اين ابنيه تاريخي آبروي مهندسي ايران به شمار مي رود و وجود اين قبيل بناها از طلا ارزشمندتر است.

Kamvari Architects Design Mixed-Use Development for Tehran

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

Kamvari Architects Design Mixed-Use Development for Tehran

The winner of a competition for a mixed-use building scheme, London-based Kamvari Architects has unveiled the design for Zartosht, a 300,000 square-foot retail and office building in Tehran, Iran. The building's design is based largely on local cultural contexts, like the region’s reputation for renowned fabric and textile shops, and environmentalism, particularly with respect to solar energy.

CTBUH Announces Winners of its 2015 Urban Habitat Competition

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

CTBUH Announces Winners of its 2015 Urban Habitat Competition

The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) has announced the winner and finalists of its 2015 Urban Habitat Award. Launched in 2014, the Urban Habitat Award recognizes the contributions of tall buildings to the urban realm. The winners this year were chosen for influencing their environment and cultural context intelligently, adding social sustainability to their immediate site and wider context. See all of the finalists and the winner after the break.

فراخوان مسابقه طراحی دیوار یادمان

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

فراخوان مسابقه طراحی دیوار یادمان با نام – نوشته 220هزار شهید جنگ تحمیلی و دیوار یادمان با نام – نوشته مشاهیر علمی و فرهنگی ایران

فراخوان مسابقه طراحی دیوار یادمان با نام – نوشته 220هزار شهید جنگ تحمیلی در مرکز اسلامی پیامبر اعظم (ص) و دیوار یادمان با نام – نوشته مشاهیر علمی و فرهنگی ایران در محوطه کتابخانه سازمان مرکزی توسط معاونت عمران و توسعه واحد علوم و تحقیقات منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، معاونت عمران و توسعه این واحد دانشگاهی به پاس بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی سطح و راستای دیواری به طول 200 متر و ارتفاع متوسط 6 متر را در مقابل درب ورودی مسجد امام علی (ع) در بخش شمالی مرکز پیامبر اعظم(ص)، تا حریمی به فاصله تقریبی یک متر در فضای محوطه را به یادمان با نام – نوشته 220هزار شهید جنگ تحمیلی اختصاص داده است.

براساس این فراخوان، از کلیه هنرمندان به صورت فردی یا گروهی دعوت شده است تا در طراحی سطح و محوطه سازی در حریم اختصاص داده شده در دیواری در مقابل درب ورودی کتابخانه مرکزی واحد علوم و تحقیقات به طول 85متر و ارتفاع متوسط 6 متر به طور شیبدار،  با شرکت در مسابقه یادمان مشاهیر علمی و فرهنگی ایران همکاری کنند.

لازم به ذکر است، مهلت ثبت نام برای شرکت در مسابقه تا تاریخ 30تیرماه و ارائه طرح ها تا تاریخ 15شهریور ماه سال جاری است و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانند به آدرس اینترنتیhttp://omran.iau.ac.ir مراجعه کنند.

فراخوان جشنواره عکس سردرهای ایرانی اسلامی در یکی از فرهنگسراهای تهران

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

فراخوان جشنواره عکس سردرهای ایرانی اسلامی

» سرویس: فرهنگي و هنري - تجسمي و موسيقي

فرهنگ سرای شفق در نظر دارد جشنواره عکس سردرهای ایرانی اسلامی را با عنوان «رواق منظر» برگزار کند.

به گزارش بخش هنرهای تجسمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جشنواره «رواق منظر» با هدف یادآوری و بازخوانی ارزش‌های جاودانه معماری ایرانی - اسلامی و تاثیر آن بر سبک زندگی اجتماعی برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است این جشنواره با همکاری کانون عکاسان ایران و بهره‌مندی از همراهی انجمن مفاخر معماری ایران، به اجرا در خواهد آمد.

بنا بر این گزارش این مسابقه دارای دو بخش به شرح زیر است:

-بخش‌های موضوعی (۱- سردرهای نوشتاری با مضامین قرآنی، ادعیه و اشعار و... ۲- سردرهای منقش به طرح واره‌های ایرانی- اسلامی)

-بخش ویژه (سردرهایی با مضامین مربوط به امیرالمومنین علی (ع)

گفتنی است این مسابقه شامل مقرارت ذیل است:

- شرکت تمامی علاقه مندان در این جشنواره آزاد است

- تصاویر ارسالی می‌تواند به صورت سیاه و سفید و یا رنگی باشد

- ثبت نام از طریق پایگاه الکترونیکی www. photosardar. ir انجام می‌شود.

– عکس‌های ترکیبی و دست کاری شده، به نحوی که در جنبه استنادی آن‌ها خلل ایجاد شود از مرحله داوری حذف خواهند شد

_ تصاویر با تکنیک HDR و پانوراما پذیرفته می‌شود.

- هر هنرمند مجاز است در هر بخش شرکت کند و حداکثر ۵ قطعه عکس برای هر بخش ارسال نماید

- به تمامی هنرمندانی که آثارشان تبه نمایشگاه و کتاب جشنواره راه یابد، گواهی شرکت اهدا خواهد شد

- برگزار کننده مجاز است از عکس‌های پذیرفته شده در اقلام تبلیغاتی و انتشاراتی با ذکر نام عکاس استفاده کند.

- متقاضی می‌پذیرد که عکس‌ها متعلق به اوست و مسئولیت‌های اخلاقی و حقوقی ناشی از این امر بر عهده فرستنده است.

- از درج نام و امضاء بر روی عکس‌های ارسالی جداً خودداری شود.

شهروندان علاقه‌مند جهت شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را تا ۸ مرداد ماه مصادف با شهادت امیرالمومنین علی (ع) به دبیرخانه جشنواره عکس واقع در خیابان سیدجمال‌الدین‌اسدآبادی خیابان ۲۱ بوستان شفق ارسال و یا به پایگاه الکترونیکیwww. photosardar. ir مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۵۵۴۰۱۹ تماس بگیرند.

مروری بر 37 سال معماری اخیر ایران

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
مروري بر آثار 37 سال معماري ايران در يک نمايشگاه
خراسان - مورخ دوشنبه 1394/04/22 شماره انتشار 19018

بنياد معماري انقلاب اسلامي و مرکز معماري حوزه هنري،در راستاي ارتقاي رفتار اجتماعي و سبک زندگي براساس ارزش هاي ناب اسلامي- ايراني، نمايشگاه مروري بر 37 سال معماري پس از انقلاب اسلامي را برگزار مي کند.به گزارش ايرنا، ارتقاي رفتار اجتماعي و سبک زندگي بر اساس ارزش هاي ناب اسلامي- ايراني، توجه به هنر و علم معماري با استفاده از دانش و تجربيات بزرگان و همت و نيروي جوان، جامعه را به سوي آينده اي روشن سوق مي دهد. به همين منظور اين بنياد از تمامي سازمان ها وافراد مرتبط دعوت کرده است آثار معماري خود را در قالب عکس يا پوستر به دبيرخانه اين بنياد ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا اول مرداد ماه 1394 است.

توسعه و تضاد در معماری شهرهای زیارتی / اختلال در فرایند زیارت با خودنمایی سازه‌ها و نماهای متضاد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
سید رضا سجادی
توسعه و تضاد در معماری شهرهای زیارتی / اختلال در فرایند زیارت با خودنمایی سازه‌ها و نماهای متضاد
توسعه شهرها علاوه بر فرصت‌هایی که برای جامعه‌ به ارمغان می‌آورد،چالش‌هایی را نیز به همراه داشته است،چالش‌های فرهنگی و اجتماعی توسعه در کلان‌شهرها همیشه مورد نظر جامعه شناسان و برنامه ریزان فرهنگی بوده است، برخی از این چالش‌ها در حوزه توسعه کالبدی شهرها مطرح است و از این نظر میان معماران و برنامه‌ریزان توسعه شهری از یک‌سو و انبوه‌سازان و مدیران مسئول در بهبود بافت‌های فرسوده و قدیمی شهر از سوی دیگر اختلاف‌نظرهای جدی‌ای وجود دارد. مشهد به‌عنوان یک شهر زیارتی با پشت سر گذاشتن چند دهه توسعه کالبدی از این نظر مورد نقد برخی از کارشناسان قرار دارد،مسئله آنجاست که طبق ادعای جامعه شناسان و شهرسازان باید هر شهری متناسب باهویت و ارزش‌ها وماموریت های خاص آن شهرتوسعه پیدا کند، به‌عبارت‌دیگر یک شهر زیارتی می‌توانداز طریق معماری شهری نیز زائر را به سمت ارزش‌های موردتوجه در زیارت سوق دهد و از کارکردهای مفهومی متضاد با منظومه زیارت پرهیز کند. این موضوع را در گفتگو با مهندس محمد هادی عرفان پژوهشگر معماری اسلامی و هنر موردبررسی قرار داده‌ایم...
 

معماری شهری چگونه می‌تواند بر فضای ارتباطات اجتماعی اثر بگذارد؟به‌عبارت‌دیگر معماری در فرایند اثرگذاری بر روحیه و رفتار شهروندان چگونه عمل می‌کند؟

شهرها با ساختمان‌ها، نماها و الگوهای ساخت‌وساز خود تأثیرات مهمی بر شهروندان می‌گذارند، وقتی از این تأثیرات صحبت می‌کنیم منظور تأثیر مطلق بر رفتار شهروندان نیست بلکه این مؤلفه نیز به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذاربرساخت روحیه یا رفتار شهروندی مؤثراست،به‌طور مثال در مناطقی از شهر که ساختمان‌های آن با نماهای آهنی و سنگی ساخته می‌شوندبیشتر می‌توان روحیه گرفتگی و تکبر را در مردم مشاهده کرد،ساختمان‌های حجیم و غول‌پیکر با این نماها می‌توانند چنین تأثیری را برجای گذارند.

در مناطقی که از مصالح آجری برای نماهای ساختمانی استفاده می‌شود،به‌طورکلی نماهای لطیف‌تری در برابر چشمان شهروندان است و برخوردهای راحت‌تر ولطیف‌تری را از مردم سراغ داریم، این مثال‌هانمونه‌هایی است و می‌توان درباره الگوهای ساخت‌وساز نیز به موارد مشابهی از این تأثیرگذاری اشاره کرد.

 

از این منظر شهر زیارتی نیازمند چه الزاماتی در کالبد ساختمان‌های شهری است؟

آنچه می‌توان به آن اشاره کرد این است که در شهرهای زیارتی و به‌خصوص در مشهد انتظار این است که در خیابان‌ها و به‌ویژه مسیرهای منتهی به حرم مطهر کرنشی به لحاظ کالبدی از سوی ساختمان‌ها نسبت به بارگاه منور رضوی و کالبد اصلی معماری زیارتی وجود داشته باشد، این رویکرد در ساخت‌وسازهای اطراف حرم مطهر رضوی دیده نمی‌شود، بلکه حتی یک تبرج و احساس خودنمایی در این ساخت‌وسازها و معماری این منطقه درحال جایگرفتن است و حتی گرفته است که با این نکته در تضاد است، چنین رویکردی در معماری شهری باروح زیارت در شهرهای زیارتی سازگاری ندارد.

دراین‌باره همچنین می‌توان به تبلیغات و رسانه‌های تبلیغی در این نقطه شهری اشاره کرد، طبیعی است که ارزش‌های تبلیغ‌شده در این منطقه نباید با الگوهای ارزشی زیارت در تضاد باشد، آنچه امروز در اینجا می‌بینیم این تضاد را تائیدمی‌کند، مقصود این است که به‌طورکلی احساس و تصوری که از معماری و فضای کالبدی و همچنین مبلمان شهری در یک شهر زیارتی به زائر منتقل می‌شود، نباید باروح زیارت در تعارض باشد و البته می‌تواند به معنویت و تقویت روحیه زیارتی نیز کمک کند.

 

یکی از نمادها دراین‌باره، المان‌های شهری هستند؛ از این حیث وضعیت پایتخت معنوی ایران چگونه است؟

در فضای معماری اسلامی تجرد اصالت دارد و تعین و تجسم در این الگوی معماری دیده نمی‌شود،ما آنچه در نمونه‌های معماری اسلامی در قرون اولیه و بعدها می‌رسیم، حاکی از آن است که فضاهای معماری شده به دنبال ایجاد تصویر در ذهن مخاطب نیستند بلکه با هدایت ذهن او تصوری را برای فرد می‌سازند که می‌تواند برای هر کس منحصربه‌فرد و از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد،تجسم و تصویرسازی بیشتر در معماری یهودیان موردتوجه قرار دارد.

نگاهی به ساخت مسجدالنبی یادآور این نکته است که همواره فضای کالبدی باید فرد را به تجرد و تقویت توحید نزدیک کند،این‌یکی از مؤلفه‌های موردتوجه در این الگو از معماری است، آمده است که پیامبر گرامی اسلامی نسبت به مسقف شدن مسجد علاقه‌مند نبودند و حتی پس از اصرار دوروبری‌ها و مسلمانان دیگر ابتدا سقف موقتی را بناکردند و سپس نیز از سقف‌هایی با مصالح پرحجم برای این مسجد استفاده نشد، ارتباط با آسمان در این‌گونه معماری موردتوجه بوده است، حتی بعدها در ساخت مسجد گوهرشاد نیز معماران مسلمان به این نکته توجه کردند و با ظرایفی به بازتولید این مفهوم در قالب استفاده از مقرنس‌کاری پرداختند، این مقرنس‌کاری‌ها نوعی تداعی‌کننده ستاره‌ها و ظرافت‌های آسمانی است.

با توضیح این نکات می‌توان گفت که المان‌های تصویری و تجسم‌یافته سنخیت چندانی با الگوی معماری کالبدی در تاریخ معماری اسلامی ندارد، ما نباید با ایجاد المان‌هاو نمادهای سرگرم‌کننده به‌غفلت و سرگرمی در شهر دامن بزنیم، ایجاد نمادهای حجیم، رنگارنگ و سرگرم‌کننده برای اینکه در چشم بیننده جلوه پیدا کند، به توسعه غفلت در جامعه کمک کرده است و این مطلوب ما نیست.

 

فضای کالبدی در شهر زیارتی چه کمکی به شکل‌دهی منظومه مفهومی زیارت می‌کند؟

معماری شهر زیارتی باید زائر را به ارزش‌های مورد تائید در زیارت نزدیک کند، نماهای مزاحم و نمادهای مزاحم به این مفهوم آسیب وارد می‌کند. فضاهای تبلیغاتی موجود در مناطق زیارتی نباید در تضاد جدی باارزش‌های زیارت باشند؛ زائر در مشهد به‌محض ورود به منطقه زیارتی و حضور در اطراف حرم مطهر با حجم بالایی از پاساژها و مغازه‌ها و مجتمع‌های تجاری روبرو می‌شود، این چه ارتباطی با زیارت دارد؟ حتی در این مواجهه به زائر مستمند سطحی از احساس حقارت دست می‌دهد، درحالی‌که در مفهوم زیارت این افراد موردتوجه هستند و تکریم آن‌هاموردنظر است، فضای کالبدی شهر زیارتی می‌تواند به احساس کرامت انسان بیفزاید.

ما در تلاش بودیم این نکته حداقل در فضای تبلیغاتی این منطقه موردنظر قرار بگیرد که با تصویب شورای شهر تبلیغات و رسانه‌های تبلیغاتی بازرگانی در این نقطه از شهر محدود شدند، این مصوبه باید سریع‌تر به اجرا دربیاید و تأخیر در اجرای آن از بین برود، در مرحله بعد نیز نظارت خوبی بر اجرای درست آن با رویکردی که گفته شد، لازم است.

 

آیا شهرهای زیارتی دیگر دنیا از المان‌ها و معماری خاصی در کنار فضای کالبدی اصلی زیارتی خود استفاده می‌کنند؟ می‌توانیددراین‌باره به نمونه‌هایی اشاره‌کنید؟

معماری در مسیحیت و عبادتگاه‌های پیروان آن از ابعاد مفهومی تفاوت‌هایی با اسلام دارد؛ رسوخ تفکر یهودی و فراماسونری نیز آن را دچار تغییراتی کرده است، در کلیساها و آیین‌های مسیحیان می‌توان نمونه‌هایی از مجسمه‌های تعین یافته و حتی برهنه از حضرت عیسی و مریم را دید، همچنین تصاویر و مجسمه‌های حواریون در جای‌جای معماری کلیسایی به چشم می‌خورد.

مثال دیگر موسیقی است که در کلیساها به‌طورجدی حضور دارد و در آیین عبادی آنان مورداستفاده قرار می‌گیرد،درحالی‌که این موضوع به آن شکل در میان شیعیان به چشم نمی‌خورد و اگر بخواهیم به نمونه‌ای دراین‌بارهاشاره‌کنیم شاید بتوان از زمزمه‌های مرسوم در زیارت‌ها و عبادت‌های شیعیان نام برد،موسیقی و تصاویر در کنار مجسمه‌های تعین یافته یکی از نکات موردتوجه در کلیساهاست.زیارت بودائیان و مکاتب دیگر نیز تناسبی با زیارت اسلامی ندارد و از این لحاظ درباره آن‌هانمی‌شود بحث کرد،

 

چه راه‌کارهایی برای بهبود معماری شهری پایتخت معنوی ایران باهدف نزدیک شدن به فضای شهر زیارتی مطلوب وجود دارد؟

شهر یک موجود زنده است و در مشهد با یک سرعت رشد قابل‌توجهی در ساخت‌وساز روبرو هستیم، معماری کاری زمان‌بر است و اصلاح این رویه نیز به همین‌طور،در ابتدا نباید اسیر این سرعت شویم، باید فرصت دهیم تا متخصصانی که به این مکتب ایمان‌دارند کار کنند و به نتیجه نزدیک شوند،می‌توان از سرعت و دقت در کنار هم‌صحبت کرد اما نباید این سرعت ما را دچار غفلت از مفاهیم و مؤلفه‌هایی کند که درنتیجه ما اثرگذار باشد.

باید کار را به اهل آن بسپاریم،اینکه یک معماری ایتالیایی یا انگلیسی و یا با هر ملیتی و آئینی بیاید و برای مسجدالحرام، مدینه و یا هر شهر زیارتی و عبادی دیگر طرح توسعه و معماری تهیه کند با استانداردهای معماری اسلامی همخوانی ندارد، او نمی‌تواند درک درستی از مفاهیم و آنچه باید در معماری اسلامی مدنظر قرار گیرد، داشته باشد.

باید به تجربه‌های گذشته در این حوزه نیز نگاه کنیم، وقتی مکانی مانند مسجدگوهرشاد در کمتر از 20 سال با توجه به اصول قابل‌توجه در این حوزه ساخته می‌شود،تجزیه‌وتحلیل این تجربه نکاتی را به دست ما خواهد داد که به ما در این مسیر کمک می‌کند، به تجربه مدیریت شهری در دوره تیموری نگاه کنیم و ببینیم چه اتفاقاتی رخ‌داده است. باید به همه تلاش‌هایی که در این شهرانجام‌شده احترام گذاشت چون چه مدیران فعلی و چه مدیران سابق با انگیزه خدمت به مردم دست به اقدامات توسعه‌ای در شهر زده‌اند اما باید قبول کرد که وضعیت فعلی ما دچار اشکالاتی است که نشان می‌دهد مسیر درستی در این زمینه طی نشده است، تفاوت خرابکاری پزشکان و معمارها در همین است، خرابکاری معماران همیشه جلوی چشم مردم است و آنان را آزار می‌دهد اما خرابکاری پزشکان زیرخاک می‌رود و دیگر جلوی چشم همه نیست.

آخرین بروز رسانی مطلب در دوشنبه ، 8 تیر 1394 ، 04:04

اراده و همت؛ هنری که در هیچ قابی نمی گنجد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

اراده و همت؛ هنری که در هیچ قابی نمی گنجد/ عشقی که بر سردرب مساجد نقش خاطره می زند
خبرگزاری شبستان: كاشی كاری، هنری است ماندگار كه از دیرباز به عنوان عامل تزیینی در معماری ایرانی به کار می رفته، در این میان، مساجد، به عنوان روحانی ترین فضاهای معماری ایرانی-اسلامی، از این هنر پایدار تاثیر گرفته اند و گاه به واسطه کاشیکاری خاص و متفاوتی که در آنها بکار رفته، به نمونه های مثال زدنی و شاخص تبدیل شده اند. 

خبرگزاری شبستان _ خراسان شمالی؛ كاشی كاری، هنری است ماندگار كه از دیرباز به عنوان عامل تزیینی در معماری ایرانی به کار می رفته است. در این میان، مساجد، به عنوان روحانی ترین فضاهای معماری ایرانی-اسلامی، از این هنر پایدار تاثیرها گرفته اند و گاه به واسطه کاشیکاری خاص و متفاوتی که در آنها بکار رفته، به نمونه های مثال زدنی و شاخص تبدیل شده اند.  بكارگیری انواع مختلف كاشی در تزئینات بناهای مذهبی و مساجد بیانگر نوعی تقدس است كه در روح كلی هنرهای اسلامی – ایرانی متجلی است اوج هنر كاشی سنتی كه قدیمی ترین سبك آن در مسجد كبود تبریز به كار رفته، مربوط به زمان صفویه بوده و امروز در شهرهایی همچون مشهد، شیراز و تهران نیز آثار شاخصی از این هنر به چشم می خورد.

 

تحول و توسعه کاشی در ایران، از حدود 1250 سال پیش از میلاد مسیح با تولید آجرهای لعابدار آغاز شد و عناصر خارجی کوچک رنگی در نماهای آجری پدیدار گشته و به پوشش کامل بنا در آثار تاریخی قرون هشتم و نهم هجری انجامید. در اواخر قرن نهم هجری، شاه عباس اول صفوی دست به ساخت و سازهای وسیعی در اصفهان زد. اما کاشی کاری سنتی گذشته، که به کاشی کاری معرق معروف بود پاسخ گوی حجم گسترده ساخت و سازها نبود و زمان زیادی صرف ساخت و نصب آن ها می شد، به همین دلیل راه تازه ای برای کاشی کاری بناها ابداع شد که می توانست جایگزین خوبی برای کاشی معرق باشد. این شیوه که به کاشی خشتی یا هفت رنگ مشهور است اگر چه در مقایسه با کاشی کاری پیش از خود، ارزش هنری کمتری داشت و تنها به عنوان گزینه ای سریع جایگزین کاشی معرق شده بود، باعث شد قابلیت های هنری بیشتری در اختیار هنرمندان قرار گیرد.

 

کاشی هفت رنگ، نوعی کاشی است که معمولا از قطعاتی به ابعاد ۱۵*۱۵ و ۲۰*۲۰ و ۱۵* ۵/۷ یا ۲۰*۱۰ سانتی متر برای مناره و گنبد به رنگ سفید تهیه، در کنار هم چیده و طرح یا خط روی کاغذ سمبه شده، با گرده زغال روی کاشی کپی می شود و به وسیله اکسید منگنز قلم گیری می شود بعد با رنگ های مختلف، رنگ آمیزی می شود و دوباره به کوره می رود و آماده نصب می شود. كاشی كاری در رنگ های مختلف تهیه و اغلب در كتیبه ها، مغازه ها، مدارس، بیمارستان، گنبدها و سر در مساجد و حسینیه ها بكار می رود.

 

چون در ساخت این کاشی ها از رنگ های مختلفی متشکل از  هفت رنگ اصلی استفاده می شد آن را هفت رنگ می خواندند. رنگ هایی که مورد استفاده قرار می گیرد بیشتر رنگ های آبی، فیروزه ای، سبز، زرد، قرمز و آبی لاجوردی است و از ترکیب آن ها بالغ بر ۲۰ رنگ دیگر ساخته می شود. طرح هایی که در بیشتر آثار به کار رفته است عبارتند از نقش های هندسی، گل و برگ های درهم  پیچیده، جملات شامل اسماء متبرکه و آیات قرآن یا عبارات دیگر، گلدان، پرندگان و حیوانات. كاشی كاری در رنگ های مختلف تهیه و اغلب در كتیبه ها، خانه ها، مغازه ها، گنبدها و سردرب مساجد و حسینیه ها بكار می رود.

 

 

با توجه به کاربردی بودن این هنر، به سراغ تنها کارگاه کاشی کاری سنتی در خراسان شمالی رفته ایم تا با فعالیت این کارگاه که با مدیریت «مریم علی اکبری» یکی از بانوان فعال این خطه پس از یک قرن خاموشی، جانی دوباره در استان گرفته، آشنا شویم.

 

مریم علی اکبری، متولد سال 1359، متأهل و دارای یک فرزند دختر است، وی که فارغ التحصیل رشته صنایع دستی است از سال 84 تا 90 به عنوان کارمند در سازمان میراث فرهنگی خراسان شمالی مشغول به فعالیت بوده و اما در سال 90 از این حوزه استعفا داده و وارد کار کاشیکاری سنتی شده است.

 

وی دلیل استعفای خود را علاقه شدید به این هنر و ورود به کار عملی بر اساس تجربه و تخصص خود اعلام می کند و می گوید: از انجام کار اداری صرف، لذتی نمی بردم بنابراین از سال 88 تصمیم گرفتم با راه انداختن کارگاه کاشیکاری، تخصص و علاقه خود را عملی تر و متناسب با نیاز جامعه به منصه ظهور برسانم.

 

علی اکبری با بیان اینکه تا سال 90 در عین کارمند بودن، کارگاه کاشیکاری سنتی را مدیریت می کردم، اظهارداشت: علاقه شدید من به این کار باعث شد تا از شغل خود استعفا داده و تمام وقت خود را صرف این کارگاه کنم.

 

وی با بیان اینکه ساخت اولیه کارگاه کاشیکاری را با سرمایه 20 میلیون تومانی آغاز کردم، ولی متاسفانه در شروع کار به دلیل تجربه کم در ساخت کوره و همچنین ظرافت و حساسیت این هنر، حدود 10 میلیون تومان متضرر شدم، ادامه داد: این ضرر هرچند برای من سخت بود اما علاقه و اشتیاق به این کار مانع از دلسرد شدنم شد و دوباره روی پا ایستادم.

این بانوی کارآفرین که در حال حاضر برای 27 جوان خطه خراسان شمالی زمینه اشتغال را فراهم کرده و از سال 90 تا 92 به عنوان کارآفرین برتر انتخاب شده، فعل خواستن را صرف کرده و با همت و اراده والای خود مرز بین خواستن تا شدن را درنوردیده تا جایی که بیش از 10 ساعت کار شبانه روزی نه تنها او را از انجام وظیفه مادری و همسری ناتوان نکرده بلکه همسر این بانوی پرتلاش را نیز به شور و شوق آورده و به جمع اعضای کارگاه اضافه کرده است.

 

 

علی اکبری می گوید: خدا را شکر با توجه به اینکه کارگاه ما تنها کارگاه کاشی کاری سنتی در استان بوده و سفارش های خوبی از راه و شهرسازی، نوسازی مدارس، مساجد، اوقاف و امور خیریه و ... برای کار گرفته ایم، همسرم نیز که مدت 15 سال سابقه اشتغال در کارخانه آلومینای جاجرم را داشت سال گذشته خود را بازخرید کرد و برای کمک به من وارد این حوزه شد.

 

این بانوی هنرمند و کارآفرین که لطف و عنایت خداوند، حمایت همسر و تلاش و پشتکار را عامل موفقیت خود بیان می کند، از نذری زیبا سخن می گوید و می افزاید: با توجه به قداست این هنر و عشق و علاقه ام به این کار، نذر کرده ام در حد توان، سردرب مساجد روستاهای دورافتاده را بدون دریافت هیچ هزینه ای طراحی و کاشیکاری کنم.

 

وی از انجام 900 پروژه از جمله کاشیکاری محراب، گلزار شهدا، سردرب مساجد و همچنین اتمام کاشیکاری 15 مسجد مسکن مهر در استان خبر می دهد و در خصوص قبول سفارش از دیگر استان ها می گوید: با وجود اینکه از دیگر استان ها نیز متقاضی داریم اما به دلیل حجم گسترده کار و کوچک بودن فضای کارگاه موجود در حال حاضر از پذیرفتن سفارش های خارج از استان معذوریم.

 

 

علی اکبری در حال حاضر 14 ساعت تدریس در رشته صنایع دستی در دانشگاه دولتی بجنورد را بر عهده دارد و از سال گذشته به عنوان مشاور صنایع دستی مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی خراسان شمالی انتخاب شده تا صدای فعالان این حوزه و دغدغه های این قشر خدوم را به گوش مسئولان رسانده و مرهمی باشد بر زخم های کهنه و التیام نیافته فعالان این حوزه که شاید حتی سرمایه ای اندک برای رسیدن به آنچه علاقه مند آن هستند را ندارند و گلایه مند از مسئولانی هستند که همچنان در خواب غفلت اند.

 

وی با بیان اینکه دوسال پیش بیمه فعالان صنایع دستی لغو شده، این موضوع را مهم ترین دغدغه برمی شمرد و با اشاره به مظلومیت هنر در رشته های مختلف، اظهار می کند: عدم ارائه تسهیلات به منظور توسعه این هنر نیز از دیگر مشکلات و دغدغه های فعالان این حوزه است که باید مسئولان نگاه عمیق تری نسبت به توسعه این بخش که به تبع آن به توسعه استان می انجامد، داشته باشند.

 

این بانوی کارآفرین موفق، که توسعه و گسترش فعالیت کارگاه کاشیکاری سنتی خود را در ذهن دارد، جوانان جویای کار را به داشتن همتی بلند، پشتکار و رفتن دنبال کاری که علاقه مند هستند در کنار توکل به خدا توصیه کرد و گفت: نباید از شکست در کار ناامید شد و اجازه داد شکست بر نیروی اراده ما غلبه کند بلکه باید با توکل به خدا و نهراسیدن از شکست، دل به کاری سپرد که هم نیاز فرد و هم نیاز جامعه رفع شود.

هشدار معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تخریب بناهای ارزشمند توسط افراد فاقد صلاحیت

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
زمان دریافت خبر : پنجشنبه 04 تیر 1394 ساعت 23:1


معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: تلاش برای حفظ و احیای معماری سنتی ایرانی و اسلامی بسیار مهم تر و کم هزینه تر از ایجاد فرهنگ جدید معماری و مقدم بر آن است.

به گزارش حوزه راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای توسعه معماری ایرانی ـ اسلامی در ساخت و سازها و حمایت هایی که قرار است این معاونت در راستای تحقق سخنان وزیر راه و شهرسازی انجام دهد گفت: معاونت معماری و شهرسازی دو وظیفه عمده را در حوزه اقدامات جاری و اقدامات ترویجی انجام می دهد.
در اقدامات جاری، این معاونت، دائما برای نقاط مختلف کشور طرح هایی را تهیه و بازبینی می کند و سپس به تصویب می رساند و برای اجرا به شورای شهر و استانداران ابلاغ می کند که مصوبات این شورا، مبنای اجرا و پیگیری حقوقی در همه شهرهاست. برای نمونه، در صورت بروز مشکلات بین شهرداری و مالکان که منجر به ورود قوه قضاییه می شود مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ملاک دستگاه قضا خواهد بود.

صفحه 8 از 19