شما

مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

مرکز مطالعات حکمت - دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

غزه ، زیر بمباران شدید و بی سابقه/Gaza, under heavy and unprecedented bombardment/غزة تحت قصف عنيف وغير مسبوق/Газа под сильным и беспрецедентным обстрелом/

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-j82qgwR4in52BguzgIZzaKoaYAey3ajkXA&usqp=CAU

فلسطین ، یکی از تاریخی ترین نقاط مسکونی بشر است. اریحا در کرانه باختری، بیش از 10.000 هزار سابقه سکونت بشری دارد. و غزه حداقل از 4000 سال قبل ، محل سکونت است. مصریان، آشوریان ، امپراتوری اسکندر، یونانیان ، رومی ها ، ایرانیان ، مسلمانان دولتهای متعددی بودند که در طول تاریخ پرفراز و نشیب غزه ، حضور داشته اند.

اما امروزه غزه بعد از قریب به هشتاد سال ظلم و ستم مضاعف رژیم اشغالگر صهیونیستی، آماج حملات خونبار شده است. و این روزها خصوصا بعد از عملیات طوفان الاقصی، حملات فزاینده و وحشیانه رژیم تل آویو، باعث شده که تا کنون بیش از 8500 نفر در غزه شهید شده ، 2000 نفر در زیرآوار بناهای تخریب شده ناپدید شده باشند. بیش از 52 مسجد تخریب شده ، قریب به 110 مسجد بشدت آسیب دیده و بقایای تمدنی غزه بشدت در معرض حذف کامل قراردارد.

نمادهای معماری این سرزمین کهنسال هم دراین حملات متاسفانه آسیب دیده اند. مانند تخریب بیمارستان المعمدانی و یا تخریب قدیمی ترین کلیسای خاورمیانه و... .

این حجم از نسل کشی و تخریب بناهای تاریخی باعث تاسف در جامعه معماری است.

Palestine is one of the most historical inhabited places of mankind. Jericho in the West Bank has more than 10,000 human settlements. And Gaza has been inhabited since at least 4000 years ago. Egyptians, Assyrians, Alexander's empire, Greeks, Romans, Iranians, Muslims were many states that have been present during the ups and downs history of Gaza. But today, after nearly eighty years of double oppression by the Zionist occupation regime, Gaza has become the target of bloody attacks. And these days, especially after the Al-Aqsa storm operation, the increasing and brutal attacks of the Tel Aviv regime have caused more than 8,500 people to be martyred in Gaza, and 2,000 people have disappeared under the rubble of destroyed buildings. More than 52 mosques have been destroyed, nearly 110 mosques have been severely damaged, and the remains of civilization in Gaza are at risk of being completely removed. Unfortunately, the architectural symbols of this ancient land have been damaged in these attacks. Such as the destruction of the Baptist hospital or the destruction of the oldest church in the Middle East, etc. This volume of genocide and destruction of historical monuments is regrettable in the architectural community.

فلسطين هي واحدة من أكثر الأماكن المأهولة تاريخيا للبشرية. تضم مدينة أريحا في الضفة الغربية أكثر من 10.000 مستوطنة بشرية. وغزة مأهولة بالسكان منذ 4000 سنة على الأقل. المصريون والآشوريون وإمبراطورية الإسكندر واليونانيون والرومان والإيرانيون والمسلمون كانوا دولًا عديدة كانت حاضرة خلال تاريخ غزة صعودًا وهبوطًا. لكن اليوم، وبعد ما يقرب من ثمانين عامًا من القمع المزدوج من قبل نظام الاحتلال الصهيوني، أصبحت غزة هدفًا لهجمات دموية. وفي هذه الأيام، وخاصة بعد عملية طوفان الأقصى، تسببت الهجمات المتزايدة والوحشية لنظام تل أبيب في استشهاد أكثر من 8500 شخص في غزة، واختفى 2000 شخص تحت أنقاض المباني المدمرة. فقد تم تدمير أكثر من 52 مسجدا، وتعرض ما يقرب من 110 مساجد لأضرار بالغة، وبقايا الحضارة في غزة معرضة لخطر الإزالة الكاملة. ولسوء الحظ، تضررت الرموز المعمارية لهذه الأرض القديمة في هذه الهجمات. مثل تدمير المستشفى المعمداني أو تدمير أقدم كنيسة في الشرق الأوسط وغيرها. هذا الحجم من الإبادة الجماعية وتدمير المعالم التاريخية أمر مؤسف في المجتمع المعماري.

Палестина – одно из самых исторических населенных мест человечества. В Иерихоне на Западном Берегу расположено более 10 000 населенных пунктов. А Газа была заселена по крайней мере 4000 лет назад. Египтяне, ассирийцы, империя Александра, греки, римляне, иранцы, мусульмане — многие правительства присутствовали во время взлетов и падений в истории Газы. Но сегодня, после почти восьмидесяти лет двойного угнетения со стороны сионистского оккупационного режима, сектор Газа стал объектом кровавых нападений. И в эти дни, особенно после операции по штурму Аль-Аксы, учащающиеся и жестокие атаки тель-авивского режима привели к мученической смерти более 8500 человек в секторе Газа, а 2000 человек пропали под обломками разрушенных зданий. Более 52 мечетей были разрушены, почти 110 мечетей серьезно повреждены, а остатки цивилизации в секторе Газа находятся под угрозой полного уничтожения. К сожалению, в результате этих нападений были повреждены архитектурные символы этой древней земли. Такие как разрушение баптистской больницы или разрушение старейшей церкви на Ближнем Востоке и т. д. Такой масштаб геноцида и разрушения исторических памятников вызывает сожаление в архитектурном сообществе.


آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 11 آبان 1402 ، 15:12

مهندسان معمار و مجلس شورای اسلامی /Architects and the Islamic Council/المهندسين المعماريين والمجلس الإسلامي

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

در روزهای جاری، برای اولین بار ، ثبت نام اولیه کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ایران  در حال انجام است. در یازده دوره ی قبل مجلس تعداد نمایندگان مجلس که تخصص معماری دارند بسیار اندک بوده و نقش معماران ؛ در قانون گزاری و نظارت در مقیاس ملی کمرنگ بوده است. همان تعداد محدود معمارانی هم که به مجلس راه پیدا کرده اند معمولا مشغول فعالیت سیاسی بوده و توجه اندکی به حوزه معماری و صنعت ساختمان داشته اند. به همین خاطر مدتهاست رییس کمیسیون عمران مجلس یک پزشک است!!! حضور اندک و محدود معماران در مجلس متاسفانه باعث عقب ماندگی کشور در حوزه کیفیت ساخت و ساز و معماری و شهرسازی شده است . هم از نظر قوانین و هم از نظر نظارت ، متاسفانه مجلس نتوانسته است کاری در خور در زمینه معماری متناسب با نیازهای کشور انجام دهد.در دوره ی یازدهم 35 نفر -تنها 12 درصد-  از نمایندگان در مجموعه تخصصهای مهندسی تحصیل کرده اند.که بخش بسیار ناچیزی از آن معماران هستند. این در حالی است که در دوره ی دهم این تعداد 29 نفر بود که تنها 9 نفرشان معمار یا مهندس عمران بودند. می دانیم که مهارتها و کلان نگریهای مهندسان معمار را مهندسان عمران ندارند و کارآمدی این دو رشته در مقیاس قانون گزاری برابر نیست. در دوره نهم تنها دو معمار و یک شهرساز نماینده مجلس بودند. امید است در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تعداد مناسبی از معماران بتوانند با ورود به مجلس این ضعف و کمبود را تا حدی جبران کنند.

In the current days, for the first time, the initial registration of candidates for representation in the Islamic Council of Iran is underway. In the previous eleven terms of the parliament, the number of parliamentarians with architectural expertise was very small, and the role of architects; It has been weak in legislation and supervision on a national scale. The same limited number of architects who have made it to parliament are usually engaged in political activities and have paid little attention to the field of architecture and construction industry. That's why for a long time, the head of the construction commission of the Majlis is a doctor of medicine!!! Unfortunately, the small and limited presence of architects in the parliament has caused the country to lag behind in the field of quality construction, architecture and urban planning. Both in terms of laws and in terms of supervision, unfortunately, the parliament has not been able to do something befitting in the field of architecture according to the needs of the country. In the 11th term, 35 people - only 12 percent - of the representatives studied in the engineering specializations. Very few of them are architects. This is despite the fact that in the 10th period, this number was 29, of which only 9 were architects or civil engineers. We know that civil engineers do not have the skills and perspectives of architects and the efficiency of these two disciplines is not equal in the legislative scale. In the ninth period, only two architects and one city planner were representatives of the Islamic Council. It is hoped that in the twelfth term of the Islamic Council, a suitable number of architects will be able to partially compensate for this weakness by entering the parliament.

في الأيام الحالية ، ولأول مرة ، يتم التسجيل الأولي للمرشحين للتمثيل في المجلس الإسلامي الإيراني. في الدورات الإحدى عشرة السابقة للبرلمان ، كان عدد البرلمانيين ذوي الخبرة المعمارية ضئيلًا للغاية ، وكان دور المهندسين المعماريين ؛ لقد كانت ضعيفة في التشريع والرقابة على المستوى الوطني. عادة ما يشارك نفس العدد المحدود من المهندسين المعماريين الذين وصلوا إلى البرلمان في أنشطة سياسية ولم يولوا اهتمامًا كبيرًا بمجال الهندسة المعمارية وصناعة البناء. هذا هو السبب في أن رئيس لجنة بناء المجلس هو طبيب طب منذ فترة طويلة !!! لسوء الحظ ، تسبب الوجود الصغير والمحدود للمهندسين المعماريين في البرلمان في تأخر البلاد في مجال جودة البناء والهندسة المعمارية والتخطيط الحضري. من ناحية القوانين والرقابة ، للأسف ، لم يتمكن البرلمان من عمل ما يليق بمجال الهندسة المعمارية وفقًا لاحتياجات الدولة. في الدورة الحادية عشرة ، 35 شخصًا - 12 بالمائة فقط - من درس الممثلون في التخصصات الهندسية وعدد قليل منهم من المهندسين المعماريين. هذا على الرغم من حقيقة أنه في الفترة العاشرة ، كان هذا الرقم 29 ، منهم 9 فقط من المهندسين المعماريين أو المهندسين المدنيين. نحن نعلم أن المهندسين المدنيين لا يمتلكون مهارات ووجهات نظر المهندسين المعماريين وأن كفاءة هذين التخصصين ليست متساوية في مقياس سن القوانين. في الفترة التاسعة ، كان اثنان فقط من المهندسين المعماريين ومخطط مدينة واحد ممثلين عن المجلس الإسلامي. ومن المؤمل أن يتمكن عدد مناسب من المهندسين المعماريين في الدورة الثانية عشرة للمجلس الإسلامي من تعويض هذا الضعف جزئياً بدخوله مجلس النواب.


معماری ، نماد تمدن اسلامی/Architecture, a symbol of Islamic civilization/العمارة رمز الحضارة الإسلامية

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

معماری ، مهمترین نماد و تبلور تمدن اسلامی است. تا آنجا که حتی بسته بندی نبات متبرک حرم مطهر امام رضا علیه السلام با طرح تزیینات معماری اسلامی ایرانی تزیین میشود تا باورپذیرتر باشد و برای زائر آشنا تر به نظر برسد. این اهمیت و لزوم توجه بیش از پیش به معماری ایرانی اسلامی و سرمایه اجتماعی آن نزد زائر را بیشتر نشان میدهد. خوب است مسوولین امر متوجه این نقش ویژه برای معماری ایرانی اسلامی باشند. این معماری حلقه واسط گفتگو بین زائر -از هر نژاد و ملیتی و هر فرقه ای - و شخص زیارت شونده است.

Architecture is the most important symbol and manifestation of Islamic civilization. To the extent that even the packaging of the holy plant of the Holy Shrine of Imam Reza, peace be upon him, is decorated with the design of Iranian Islamic architectural decorations, so that it is more believable and seems more familiar to the pilgrim. This shows the importance and necessity of paying more attention to Iranian Islamic architecture and its social capital among pilgrims. It is good that the authorities should realize this special role for Islamic Iranian architecture. This architecture is the intermediary link between the pilgrim - of any race, nationality and sect - and the pilgrim.

العمارة هي أهم رمز ومظهر من مظاهر الحضارة الإسلامية. لدرجة أنه حتى تغليف نبات الحرم المقدس للإمام الرضا عليه السلام مزين بتصميم الزخارف المعمارية الإسلامية الإيرانية ، بحيث يكون أكثر تصديقًا ويبدو مألوفًا أكثر للحاج. وهذا يوضح أهمية وضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للعمارة الإسلامية الإيرانية ورأسمالها الاجتماعي بين الحجاج. من الجيد أن تدرك السلطات هذا الدور الخاص للعمارة الإسلامية الإيرانية. هذه العمارة هي الرابط الوسيط بين الحاج - من أي عرق وجنسية وطائفة - والحاج.

طراحی جدید گیتهای ورودی حرم مطهر رضوی /New design of entrance gates of Motahar Razavi shrine

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

در دوره ی کرونا ، در میانه تدابیر و محدودیتها، متوجه شدیم که حرم مطهر رضوی ، عملا به خاطر فعالیت 24ساعته، هرگز بسته نبوده است . و بستن مبادی حرم مطهر با مکشلاتی مواجه شد. قبل از آن به خاطر حملات تروریستی، سالها بود مبادی ورودی با کیفیت ضعیفی ساخته و بهره برداری میشد. در تصمیمی هوشمندانه، طی سال گذشته برای بیش از 12 ورودی حرم مطهر ، به دقت و بر اساس میزان و ابعاد دقیق ارگونومیک، و با حفظ خواسته های بهره بردار، گیتهایی منطبق با معماری اسلامی طراحی و ساخته شد. و به تدریج ساخته و بازگشایی شد که مورد استقبال زائرین نیز قرار گرفته است.

During the corona period, in the midst of measures and restrictions, we realized that Motahar Razavi shrine was never closed due to its 24-hour activity. And closing the grounds of the holy shrine faced some problems. Before that, due to terrorist attacks, entry points with poor quality were built and operated for years. In a smart decision, during the last year, for more than 12 entrances of the holy shrine, according to the precise ergonomic dimensions and dimensions, and keeping the user's wishes, gates compatible with Islamic architecture were designed by Astan Quds Razavi architectural and urban planning consultants and It was built by contractors. And it was gradually built and reopened, which has been welcomed by pilgrims.

خلال فترة الكورونا ، في خضم الإجراءات والقيود ، أدركنا أن ضريح مطهر رضوي لم يُغلق أبدًا بسبب نشاطه على مدار 24 ساعة. وواجه إغلاق الحرم بعض المشاكل. قبل ذلك ، وبسبب الهجمات الإرهابية ، تم بناء وتشغيل نقاط دخول ذات نوعية رديئة لسنوات. في قرار ذكي ، خلال العام الماضي ، تم تصميم أكثر من 12 مدخلًا للحرم المقدس ، وفقًا للأبعاد والأبعاد المريحة الدقيقة ، وحفاظًا على رغبات المستخدم ، بوابات متوافقة مع العمارة الإسلامية من قبل شركة أستان قدس رضوي للتخطيط المعماري والعمراني. استشاريون وتم بناؤه من قبل المقاولين. وتم بناؤه تدريجياً وأعيد افتتاحه ، الأمر الذي لاقى ترحيباً من قبل الحجاج.